Skriv utSkriv ut

DLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet
- reviderade delprov samt handledning

Birgitta Järpsten & Karin Taube

Syfte: Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga
Ålder: Skolår 7–9 samt år 1 i gymnasiet
Administrering: Främst grupp

DLS 7-9

DLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet är ett diagnostiskt screeninginstrument som är lätt att administrera och ger reliabel information om elevernas färdigheter i läsning och skrivning. Materialet omfattar fyra prov: Rättstavning, Ordförståelse, Läshastighet och Läsförståelse

Proven finns i två versioner:
• Version A för skolår 7 och 8
• Version B för skolår 9 och år 1 i gymnasiet

Rättstavning omfattar 36 uppgifter (båda versionerna) som representerar olika delar inom stavningsmetodiken. Version A och B har 8 gemensamma och 28 unika uppgifter. Analystabellen på svarsblanketten underlättar kvalitativ analys av elevens stavningsförmåga.

Ordförståelse omfattar 34 flervalsuppgifter (båda versionerna) där 10 uppgifter är unika för varje version. Orden är hämtade ur texter från olika ämnesområden.

Läshastighet omfattar 36 uppgifter insprängda i en sammanhängande text. Texten är densamma för de två versionerna, men lästiden är 5 minuter för version A och 4 minuter för version B.

Läsförståelse omfattar tre sammanhängande texter med 24 tillhörande frågor i respektive version. De 21 flervalsupp-
gifterna används för normjämförelse. Frågor med öppna svar används för kvalitativ analys. Blanketten Individuell analys ger stöd i analysen av elevens lässtrategier och svaren på de öppna frågorna.

Den andra upplagan av handledningen (2018) innehåller administrerings- och tolkningsanvisningar samt normer för de fyra proven. I handledningen redogörs också för utveckling och standardisering av proven.

Normer
Standardiseringen av Rättstavning, Ordförståelse och Läshastighet genomfördes i en grupp om cirka 5 600 elever under hösten 2016. Läsförståelse standardiserades i en grupp om cirka 3 500 elever under hösten 2017 och våren 2018. 

Digital version

Testning digitalt (HTS 5)
Proven Ordförståelse och Läshastighet finns även för digital testning via vårt testsystem, Hogrefe Testsystem (HTS 5). Testning kan ske på dator eller surfplatta.

De digitala versionerna av proven har samma normer som pappersversionerna, eftersom det inte fanns några betydande skillnader i elevernas resultat mellan olika testformat under normeringen.
De digitala proven går inte att beställa genom E-handeln.
>> Frågor och svar


 

Priser pappersversion:

OBS! Läsförståelseproven (art.nr. 281-006, 281-007, 281-009) är nya sedan 2018 och kräver därför den nya handledningen från 2018 (art.nr. 281-010).

Artikelnr. Artikel Pris Antal
281-010 DLS åk 7-9 och år 1 i gymnasiet, handledning (2018)
525 kr
281-002 DLS åk 7-9 och år 1 i gymnasiet, rättstavning, version A + B, svarshäfte, 25 st.*
90 kr
281-003 DLS åk 7-9 och år 1 i gymnasiet, läshastighet A + B, svarshäfte, 25 st.*
320 kr
281-004 DLS åk 7-9 och år 1 i gymnasiet, Ordförståelse, version A, svarshäfte, 25 st.*
340 kr
281-005 DLS åk 7-9 och år 1 i gymnasiet, ordförståelse, version B, svarshäfte, 25 st.*
340 kr
281-006 DLS åk 7-9 och år 1 i gymnasiet, läsförståelse A, svarshäfte, 25 st.*
395 kr
281-007 DLS åk 7-9 och år 1 i gymnasiet, läsförståelse B, svarshäfte, 25 st.*
395 kr
281-008 DLS åk 7-9 och år 1 i gymnasiet, klassammanställningsblankett, 10 st.*
80 kr
281-009 DLS åk 7-9 och år 1 i gymnasiet, läsförståelse A och B, Individuell analys, 10 st.*
80 kr
*Förbrukningsmaterial.
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB