Skriv utSkriv ut

Frågor och svar

DLS för skolår 7-9 och år 1 i gymnasiet

Gör eleverna de digitala testen online eller behöver man installera ett program på en dator? Hur administrerar man testen?

Proven genomförs online via vårt testsystem HTS 5, så ingen programvara behöver köpas eller installeras, men för att kunna börja använda de digitala proven måste du först få ett HTS 5-konto och köpa de digitala test som du behöver. Du kan därefter logga in på ditt HTS 5 testkonto och lägga upp testningar till en enskild elev eller till en grupp elever som genomför testen på dator eller surfplatta. Resultaten är tillgängliga på ditt testkonto direkt efter genomförd testning och du kan läsa resultaten på skärmen eller ladda ner och spara dem i en pdf-rapport eller i andra format (Excel eller csv).

Om du vill administrera testet i en grupp, skapar du en testlänk som du ger till eleverna precis innan testningen (exempelvis genom att skicka länken till deras e-postadresser). Eleverna startar sedan testet på sina respektive datorer, fyller i sina uppgifter, gör övningsuppgifterna och därefter själva testuppgifterna. När alla är klara kan du logga in på ditt testkonto för att se gruppens resultat.

Om du vill administrera testet för en enskild elev kan du göra på samma sätt som ovan eller välja att starta testet utan att skapa testlänk, dvs. starta testet direkt på den dator du använder. Resultaten får du fram på samma sätt som ovan direkt efter testning.

Testsystemet HTS 5 är inte kopplat till en specifik dator utan du kan använda vilken dator eller surfplatta som helst för att logga in på ditt testkonto för att skapa nya test eller hämta testresultat. Eleverna som testas kan också använda vilken dator eller surfplatta som helst för testning. Detta naturligtvis förutsatt att dessa datorer eller surfplattor uppfyller de tekniska kraven för HTS 5, vilket de flesta gör.


Om du är intresserad av att ha ett HTS 5 konto och köpa test, vänligen kontakta vår kundtjänst för hjälp. Vid tecknande av kontot får du också tillgång till mer detaljerad information om de olika funktionerna i testsystemet.

 

När utgår det gamla DLS-materialet?

  • I december 2017 utgår det gamla materialet till Rättstavning, Ordförståelse och Läshastighet.
  • I december 2018 utgår det gamla materialet till Läsförståelse och den gamla handledningen.

 

Vad behöver jag för att använda de nya proven läsåret 2017–2018?
  • Den nya handledningen till DLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet med anvisningar och normer för proven Rättstavning, Ordförståelse och Läshastighet.
  • Nya svarshäften till Ordförståelse version A
  • Nya svarshäften till Ordförståelse version B
  • Nya svarshäften till Läshastighet A och B (även ”gamla” häften kan användas med den nya handledningen och nya normer)
  • Nya svarsblanketter till Rättstavning A och B (även ”gamla” blanketter kan användas med den nya handledningen och nya normer).

 

Behöver jag köpa en ny handledning när Läsförståelseprovet lanseras 2018?

I samband med lanseringen av läsförståelsetestet kommer handledningen att revideras och då även innefatta läsförståelsedelen, så om du ska göra Läsförståelsetesten behöver du den nya handledningen med artikelnummer 281-010 som kom 2018.


Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB