Skriv utSkriv ut

Jämna steg

Individuell lästräning för elever i förskoleklass och lågstadiet

Elisabeth Marx

Syfte: Lästräning
Ålder: 6-8 år

Jämna steg är ett pedagogiskt lästräningsmaterial för barn i åldrarna 6–8 år. 

Materialet bygger på en-till-en-träning och är särskilt utvecklat för barn som befinner sig i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller behöver extra lästräning för att hålla jämna steg med eleverna inom åldersgruppen.

Jämna steg är systematiskt uppbyggt samtidigt som det med sin tilltalande utformning väcker både lust och nyfikenhet hos barnet. Jämna steg-materialet består av en handledning för pedagogen inklusive bild- och bokstavskort samt fyra arbetsböcker för eleven. 

Pedagogen arbetar med barnet i skolan och träningen befästs hemma med stöd av elevens arbetsbok som innehåller övningar för både skola och hem. 

Arbetspassen i skolan bör hållas tre till fem gånger i veckan i 15–20 minuter. Efter fyra, fem veckor föreslås en pausvecka med utvärderingsmöte med hemmet, för att därefter återuppta träningen i samma takt. För förskolebarn rekommenderas kortare arbetspass på 10–15 minuter som sedan successivt utökas.

Jämna steg-träningen inleds med övningarna i del 1 i handledningen. Dessa består av uppgifter som ”Antal ord” och ”Ordsubtraktion” som fungerar som uppvärmningsövningar men ger också en uppfattning om barnets färdigheter inför träningen. 

Del 2 i handledningen innehåller själva träningsmaterialet och är uppdelad utifrån fyra bokstavsgrupper som motsvaras av de fyra arbetsböckerna för eleven. Materialet är strukturerat och innehåller olika övningar för att befästa kopplingen mellan fonem och grafem. Varje fonem befästs ordentligt innan nästa presenteras, och på så sätt stärks läsförmågan successivt. Efter den inledande genomgången av varje nytt fonem följer övningar som återkommer för varje nytt fonem/grafem. Varje moment avslutas med tillhörande uppgifter i arbetsboken för både skolan och hemmet.

Klicka på länkarna nedan för att se exempel på hur materialet ser ut:

Jämna steg - exempelmaterial/påseende Handledning

Jämna steg - exempelmaterial/påseende Arbetsbok

Jämna steg komplett innehåller:
• Handledning för pedagogen
• 116 bokstavskort
• 50 bildkort
• Arbetsbok 1   o, s m, a, r, i                                  (69 sidor)
• Arbetsbok 2 e, l, y, n, ö, v                                  (79 sidor)
• Arbetsbok 3 f, å, t, ä, b, u                                  (82 sidor)
• Arbetsbok 4 k, j, g, d, h, p (c, x, z, q),            (138 sidor)

Därutöver behövs tidtagarur, markörer (t.ex. lego eller klossar) och pennor samt bokstavskortslåda och ordkortslåda som barnet exempelvis kan tillverka själv. (Dessa ingår inte i materialet).

Artikelnr. Artikel Pris Antal
252-500 Jämna Steg, Komplett
2 250 kr
252-501 Jämna Steg, Handledning, inkl. bild & bokstavskort
1 600 kr
252-515 Jämna steg, Arbetsbok 1, 2, 3, 4*
840 kr
*Förbrukningsmaterial.
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2020 Hogrefe Psykologiförlaget AB