Skriv utSkriv ut

Utvärdering och utveckling i förskolan

ECERS-metoden – att kvalitetsbedöma basfunktioner i förskolemiljö för barn 2.5–5 år

Thelma Harms & Richard M Clifford
Svensk version: Mona Andersson & Ulla Löfgren

 >> För presentation av materialet klicka här.

Utvärdering och utveckling i förskolan är den svenska versionen av ECERS-R – Early Childhood Environment Rating Scale – Revised och presenterar en kraftigt utökad version av Utvärdering i förskolan (1994). 

Materialet vänder sig till pedagoger i förskolan för självvärdering och kan användas för att förbättra kvaliteten i arbetet. Det har även en given plats i utbildningen av förskollärare samt för ledningsgrupper i kommun och förskola. 

Den reviderade svenska versionen är bearbetad för svenska förhållanden och anpassad till läroplanen för förskolan, Lpfö-98 (reviderad 2010) samt Skolverkets allmänna råd. Man har därtill tagit hänsyn till pedagoger och andra professionellas erfarenheter, samt aktuell forskning då man utarbetat skalorna.

>> Provläs några av skalorna här.

Förskolans basområden utvärderas liksom i den förra utgåvan inom sju olika områden:

  • Utrymme och inredning 
  • Vård och omsorg 
  • Språk och begreppsbildning 
  • Leka och lära 
  • Samspel 
  • Verksamhetens organisation 
  • Föräldrar och personal 


Antalet punkter har utökats från 36 till 43, vilka var och en består av olika kvalitetsindikatorer. Exempelvis fästs i denna version vikt vid matematik, språk, naturvetenskap och teknik. Hälsovård, natur och experimenterande/miljö, användning av tv, dvd, video och dator har också tillkommit och flera kvalitetsaspekter som berör interaktionen mellan barn och personal betonas. 

Innehållet är uppdaterat och bedömningsinstruktionerna är avsevärt förtydligade. Skalan har nu anpassats till att gälla barn mellan 2,5–5 år, men den kan till stora delar även användas för såväl yngre barn som barn i förskoleklass. 

Materialet omfattar en detaljerad beskrivning av såväl själva bedömningsprocessen som olika sätt att arbeta vidare med resultaten. De olika bedömningsområdena ger mycket detaljerad information om olika kvalitetsnivåer och kan tjäna som inspiration och vägledning. I utvärderingshäftet fyller varje skattare i sin bedömning och sina kommentarer. Resultaten presenteras grafiskt i en utvärderingsprofil.

När förbrukningsmaterial säljs i bunt ska du ange antal buntar.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
038-001 Utvärdering och utveckling i förskolan Manual (2010)
375 kr
038-002 Utvärdering och utveckling i förskolan
Utvärderingshäfte, 10 st*/bunt.
Säljs endast i bunt.
295 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB