Skriv utSkriv ut

Individuella diagnoser

>> Till screening

>> Läs mer om screening och individuella diagnoser

När screening genomförts i en klass, bör elever med låga resultat uppmärksammas och följas upp med individuella diagnoser. På så sätt får pedagogen fördjupad information om enskilda elevers färdigheter, styrkor och svagheter. För samtliga individuella diagnoser gäller att kartläggningen bör utmynna i ett individuellt åtgärdsprogram.

Om du vill diskutera hur man på bästa sätt kan utforma en strukturerad och metodisk utvärdering av din klass eller på din skola, är du alltid välkommen att kontakta oss för vägledning.


 SORTIMENT:

   
MiniDUVAN
För 4–6 åringar.

Kartläggning av fonologisk medvetenhet och identifiering av fonologiska problem hos förskolebarn.
   
Lilla DUVAN
För skolår 3, 5 och 7.
För att identifiera elever i riskzonen för dyslexi.
   
  DUVAN 
För ungdomar och vuxna.
För att identifiera individer i riskzonen för dyslexi. 
   
ITPA 
För 4–12 åringar.

Diagnostiskt test för beskrivning av intraindividuella variationer i kommunikationsförmåga. 
   
ITPA-3
För 6-13 åringar.

Kartläggning av olika aspekter av barns språkliga förmåga. 
   
LäSt
För skolår 1–6.

Kartläggning och diagnostisering av grundläggande färdigheter i läs- och stavningsförmåga samt läsförståelse.
   
 

IL-basis, individuella prov
För skolår 1–3
.
Fördjupande individuella diagnoser som kartlägger elevens starka respektive svaga sidor.

   
UMESOL
För skolår 1–3.

Pedagogiskt hjälpmedel för kartläggning av enskilda elever med läs- och skrivsvårigheter. 
   
DLSM
Diagnostiska läs- och skrivmaterial för mellanstadiet.

Syftar till att få fördjupade kunskaper om elevers aktuella läs- och skrivstatus. 
   

 FINLANDSSVENSKT SORTIMENT:

   
FS-MiniDUVAN™ 
Finlandssvensk version. 
För 4-6 åringar.

Kartläggning av fonologisk medvetenhet och identifiering av fonologiska problem hos förskolebarn. 
   
  FS-Lilla DUVAN™
Finlandssvensk version.
För skolår 3, 5 och 7.

Screeninginstrument avsett att identifiera elever i riskzonen för dyslexi.  
   
  FS-DUVAN™
Finlandssvensk version.
För ungdomar och vuxna.

Screeninginstrument avsett att identifiera individer i riskzonen för dyslexi 
   

Produktkatalog för skola >> Ladda ner pdf 

I produktkatalogen för skola har vi samlat våra mest relevanta läs- & skrivdiagnoser samt träningsmaterial för användning av lärare och specialpedagoger inom för-, grund- och gymnasieskolan.

I den 24-sidiga katalogen presenterar vi en produkt, och tillhörande material, på varje sida så att du smidigt och enkelt får en fin överblick. 


Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB