Skriv utSkriv ut

DLSM

Diagnostiska läs- och skrivmaterial för mellanstadiet

Lars-Magnus Björkquist, Birgitta Järpsten & Ester Stadler

Syfte: Att få fördjupade kunskaper om elevers aktuella läs- och skrivstatus och utifrån diagnosen planera den fortsatta undervisningen
Ålder: Företrädesvis skolår 4–6
Administrering: Främst individuell

DLSM kan med fördel användas som kompletterande material till screeningtestet DLS för skolår 4–6, och är främst avsett för de elever som särskilt noga bör uppmärksammas och följas i sin utveckling av de grundläggande läs- och skrivfärdigheterna.

Två av delproven kan endast administreras individuellt
Delprovet Läsningtext 1 och text 2 ger en uppfattning om elevens lästeknik vid läsning av enstaka ord och löpande text samt prövar elevens förståelse av den lästa texten. Både text 1 och text 2 finns i två parallella versioner, A och B.

Delprovet Tal och språkger information om väsentliga faktorer i den språkliga utvecklingen som kan kopplas till läs- och skrivutvecklingen.

De övriga delproven kan även administreras som grupp-prov
Läskrysset1 och 2 är elevenkäter med frågor om läsning och attityder till läsning.

Delprovet Rättstavningbestår av 36 uppgifter som representerar olika moment inom stavningsmetodiken. En kvalitativ analys av den enskilde elevens stavningsförmåga ut- värderas med en särskild analystabell.

Delproven Skrivning1–7 är olika utformade. Skrivning 1 består av en kort inledande text där eleven fortsätter berättelsen. Skrivning 2–3 inleds med en kort diktamensövning, vilken blir begynnelsetext till elevens egen berättelse. Skrivning 4–5 består av en bildserie som eleven  skriver en berättelse till. Skrivning 6–7 innehåller interpunktionsövningar.

Handledning del 1 innehåller administreringsanvisningar, utvärdering och analys av testresultat samt standardiseringsdata. Handledning del 2 beskriver de metodiska och pedagogiska utgångspunkterna för materialet. En CD medföljer handledningen. Utifrån fallbeskrivningar beskrivs utförligt hur man genom analys av elevresultaten kan utarbeta metodiska åtgärder för att stödja den enskilde elevens läs- och skrivutveckling.

När förbrukningsmaterial säljs i bunt ska du ange antal buntar.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
266-001 DLSM Handledning, del 1: Administrering och utvärdering (1983)
245 kr
266-017 DLSM Handledning, del 2: Diagnos och åtgärder (1986) samt CD
580 kr
266-002 DLSM Läshäfte
55 kr
266-003 DLSM Läsprotokoll A och sammanställningstablå,
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
100 kr
266-004 DLSM Läsprotokoll B och sammanställningstablå,
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
100 kr
266-005 DLSM Klasstablå för läsning: Ord,
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
55 kr
266-006 DLSM Anvisning till läskrysset, särtryck ur handledningen
65 kr
266-007 DLSM Läskrysset 1, enkätformulär åk 4,
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
95 kr
266-008 DLSM Läskrysset 2, enkätformulär åk 5-6,
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
140 kr
266-009 DLSM Klasstablå till Läskrysset,
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
75 kr
266-010 DLSM Rättstavning: Svars- och analysblankett,
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
75 kr
266-011 DLSM Klasstablå till Rättstavning,
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
75 kr
266-012 DLSM Skrivning: Bunt 1 (skrivning 1,2,3)
10 st* av varje. Säljs endast i bunt.
110 kr
266-013 DLSM Skrivning: Bunt 2 (skrivning 4,5)
10 st* av varje. Säljs endast i bunt.
95 kr
266-014 DLSM Skrivning: Bunt 3 (skrivning 6,7)
10 st* av varje. Säljs endast i bunt.
95 kr
266-015 DLSM Klasstablå till Skrivning
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
75 kr
266-016 DLSM Protokoll till Tal och språk
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
125 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB