Skriv utSkriv ut

Lilla DUVAN. För skolår 3, 5 och 7

Ulrika Wolff

Syfte: Screeninginstrument avsett att identifiera elever i riskzonen för dyslexi genom att komma åt svårigheter i olika fonologiska funktioner, vilka kan ligga till grund för läs- och skrivsvårigheter.
Ålder: Skolår 3, 5 och 7
Administrering: Grupp eller individuell
Tidsåtgång: 25 minuter
Språk: Svensk version

LillaDuvan

Lilla DUVAN är ett lättadministrerat screeninginstrument för bedömning av läs- och skrivsvårigheter hos barn och ungdomar. Lilla DUVAN bygger på samma teoretiskt välförankrade grund som DUVAN, som är ett screeninginstrument avsett för ungdomar och vuxna. 

Lilla DUVAN omfattar fyra delprov: 

Självskattning
Omfattar 14 påståenden om läsning och skrivning, som eleven tar ställning till på en fyrgradig skala. Påståendena berör elevens intresse och motivation för läsning samt dyslektiska problem.

Arbetsminne
Omfattar sex uppgifter med stigande svårighetsgrad. Uppgifterna går ut på att eleverna presenteras en bokstav som de ska minnas, varefter de får besvara en muntlig fråga genom att hålla upp en ”ja”- eller ”nej”-skylt. Efter ett antal presenterade bokstäver (två till och med fyra) och frågor ska eleverna skriva ned presenterad bokstavsserie.

Ljuden ger ordet
Är ett tidsbegränsat delprov. Ett stort antal nonord presenteras radvis tre och tre. Eleverna får tre minuter på sig att markera det nonord i varje rad som låter som ett riktigt ord när man uttalar det.

Bokstäverna ger ordet
Är ett tidsbegränsat delprov. Ett stort antal ord, både nonord och riktiga ord, presenteras radvis tre och tre. Eleverna får tre minuter på sig att markera det ord i varje rad som är korrekt stavat.

Utvärderingen av elevens resultat på Lilla DUVAN sker i relation till ett framtaget gränsvärde för bedömning om råpoängen faller inom riskzonen för dyslektiska svårigheter eller inte. Lilla DUVAN tar cirka 25 minuter att genomföra och administreras företrädesvis i grupp. Materialet är avsett att användas i grundskolans skolår 3, 5 och 7.

Standardisering av Lilla DUVAN har skett i ett urval av över 2 000 elever i grundskolans skolår 3, 5 och 7, varav cirka 150 elever med dyslektiska problem. 

Lilla DUVAN komplett omfattar: Handledning, svarshäfte 25 st*, USB, svarskort 25 st*, sammanställningsblankett 25 st.*

När förbrukningsmaterial säljs i bunt ska du ange antal buntar.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
255-100 Lilla DUVAN, komplett
1 435 kr
255-001 Lilla DUVAN, handledning (2010)
525 kr
255-002 Lilla DUVAN, svarshäfte
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
380 kr
255-003 Lilla DUVAN, sammanställningsblankett
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
160 kr
255-004 Duvan/Lilla Duvan, svarskort Ja/Nej
110 kr
255-007 Lilla DUVAN, USB-sticka
Fonologiskt arbetsminne
410 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB