Skriv utSkriv ut

MiniDUVAN. För 4–6 åringar

Ulrika Wolff

Syfte: Kartläggning av fonologisk medvetenhet och identifiering av fonologiska problem hos förskolebarn. Används som underlag för planering av aktiviteter och åtgärder.
Ålder: 4–6 år
Administrering: Individuellt
Tidsåtgång: Individuell
Språk: Svensk version

MiniDUVAN är det tredje i en serie screeningtest för kartläggning av de fonologiska färdigheterna som ligger till grund för läsinlärningen. De två första i serien, DUVAN och Lilla DUVAN, är avsedda för dyslexiscreening av ungdomar och vuxna respektive barn i årskurs 3, 5 och 7. Samtliga test i DUVAN-serien är framtagna i samband med forskning.

MiniDUVAN används för kartläggning av den fonologiska medvetenheten hos förskolebarn. Gruppens eller det enskilda barnets resultat ger underlag för planering av olika aktiviteter i förskolan eller förskoleklassen för att stimulera språkutvecklingen. MiniDUVAN kan också användas för att utesluta fonologiska problem hos barn med till exempel språkstörning.

MiniDUVAN består av fonologiska uppgifter samt ett fonologiskt arbetsminnesprov. De fonologiska uppgifterna representerar olika aspekter av fonologisk medvetenhet och är uppdelade i fyra block: identifiering, segmentering/syntes, manipulation och representation. Varje block innehåller ett antal deltest med nio testuppgifter. Antalet administrerade testuppgifter och testtid styrs av barnets nivå. Det fonologiska arbetsminnesprovet består av en övningsuppgift och tio testuppgifter. MiniDUVANs handledning innehåller tydliga, av specialpedagoger och speciallärare utprövade administreringsanvisningar, för att skapa en barnnära testsituation.

Normer från 2009–2011
MiniDUVAN är utprövad och normerad bland fyra-, fem- och sexåriga barn i åtta olika kommuner i Sverige under åren 2009–2011.

Rättelse i handledningen
>> Korrigering i handledningen till MiniDUVAN (pdf)

MiniDUVAN komplett består av handledning, bildbok, handdocka, trollspö och protokoll, 10 st.*

När förbrukningsmaterial säljs i bunt ska du ange antal buntar.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
254-100 MiniDUVAN, komplett
1 850 kr
254-001 MiniDUVAN, handledning
525 kr
254-002 MiniDUVAN, protokoll
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
205 kr
254-003 MiniDUVAN, bildbok
830 kr
* Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB