Skriv utSkriv ut

Screening

>> Till individuella diagnoser

>> Läs mer om screening och individuella diagnoser

Screening syftar på användandet av objektiva prov som administreras på gruppnivå. Dessa prov ger pedagogen en översiktlig och allmän bild av klassens och enskilda elevers färdigheter. Screening kan även ses som ett pedagogiskt verktyg för att utvärdera om den undervisning som bedrivs har önskvärd effekt. Resultaten från en screening kan på så vis ligga till grund för den fortsatta planeringen av undervisningen i klassen.


 SORTIMENT:

   
DLS bas för skolår 1–2
Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga.
   

DLS för skolår 2–3
Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga
   

DLS för skolår 4–6
Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga
   
DLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet
Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga
   
Lilla Duvan
För skolår 3, 5 och 7.
För att identifiera elever i riskzonen för dyslexi.
   
  DUVAN 
För ungdomar och vuxna.
För att identifiera individer i riskzonen för dyslexi. 
   

LäsKedjor-2
För skolår 1 – år 1 i gymnasiet
Bedömning av ordigenkänning eller ordavkodningsförmåga gällande svenska och engelska

   
LäSt
För skolår 1–6
.
Kartläggning och diagnostisering av grundläggande färdigheter i läs- och stavningsförmåga samt läsförståelse.
   

 

LS – Reviderad
För skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet
Diagnostiskt material för kvalitativ diagnos av läs- och skrivförmåga.

   

IL-basis, grupp-prov
Främst för skolår 1, men även inom 6-årsverksamheten.
Diagnostiskt prov och pedagogiskt hjälpmedel. 

   

 FINLANDSSVENSKT SORTIMENT:

   
  FS-Lilla DUVAN™
Finlandssvensk version.
För skolår 3, 5 och 7
.
Screeninginstrument avsett att identifiera elever i riskzonen för dyslexi.  
   
  FS-DUVAN™
Finlandssvensk version.
För ungdomar och vuxna
.
Screeninginstrument avsett att identifiera individer i riskzonen för dyslexi 
   

Produktkatalog för skola >> Ladda ner pdf 

I produktkatalogen för skola har vi samlat våra mest relevanta läs- & skrivdiagnoser samt träningsmaterial för användning av lärare och specialpedagoger inom för-, grund- och gymnasieskolan.

I den 24-sidiga katalogen presenterar vi en produkt, och tillhörande material, på varje sida så att du smidigt och enkelt får en fin överblick. 


Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB