Skriv utSkriv ut

DLS bas för skolår 1–2

Birgitta Järpsten

Syfte: Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga
Ålder: Skolår 1 och 2
Administrering: Främst grupp

DLSbas

Detta diagnostiska material är avsett att användas i screeningsyfte. Det är enkelt att administrera och utvärdera samt ger reliabel och valid information om gruppens och enskilda elevers färdigheter i läsning och skrivning.

DLS bas för skolår 1 och 2 omfattar tre delprov: Läslust, Läsning och Skrivning.

Läslust omfattar tio uppgifter som berör elevernas inställning till läsning ur olika aspekter. Läraren läser uppgifterna högt och eleven markerar en ”glad” tiger om han eller hon vill besvara en fråga med ”det är roligt” eller en ”ledsen” tiger om han eller hon vill besvara frågan med ”det är tråkigt”. Läraren utvärderar elevernas resultat kvalitativt och i handledningen presenteras tolkningsanvisningar. Samma delprov bjuds i skolår 1 och 2, varför läraren kan följa upp elevernas inställning till läsning.

Läsning omfattar 20 uppgifter (meningar) sammanvävda till en liten berättelse. Till varje läst uppgift finns fem bilder och eleverna ska markera den bild som bäst kan kopplas samman med den lästa uppgiften. Antal rätt ligger till grund för normjämförelsen. Samma delprov bjuds eleverna i skolår 1 och 2, men lästiden är sju minuter i skolår 1 och fem minuter i skolår 2.

Skrivning består av en bild som eleverna ska skriva och berätta till. Bilden hör samman med den berättelse som de har läst i delprovet Läsning. Läraren utvärderar elevernas skrivning i tre skrivnivåer. Samma delprov bjuds eleverna i skolår 1 och 2, varför läraren kan följa elevernas skrivutveckling över tid.

Handledningen innehåller förutom en redogörelse för standardiseringsarbetet, administrerings- och tolkningsanvisningar. Dessutom presenteras en översikt av läs- och skrivutvecklingen för aktuella åldrar.

Normer 
DLS bas har standardiserats i företrädesvis Huddinge kommun. I skolår 1 medverkade ungefär 250 elever (april 2004) och i skolår 2 deltog cirka 600 elever (september 2003).

Materialet
Materialet i DLS bas för skolår 1 och 2 består av handledning till läraren och svarshäften till eleverna. Svarshäften säljs i buntar om 25.
I materialet ingår även en sammanställningsblankett för skolår 1 respektive skolår 2 för sammanställning och översikt av resultaten för samtliga elever i klassen. Klassammanställningen säljs i buntar om 10.

När förbrukningsmaterial säljs i bunt ska du ange antal buntar.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
289-001 DLS Bas för skolår 1 och 2, handledning (2004)
525 kr
289-002 DLS Bas för skolår 1 och 2, svarshäfte
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
390 kr
289-003 DLS Bas, klassammanställning skolår 1
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
85 kr
289-004 DLS Bas, klassammanställning skolår 2
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
85 kr
* Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB