Skriv utSkriv ut

DLS för skolår 2–3

Birgitta Järpsten & Karin Taube

Syfte: Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga
Ålder: Skolår 2 och 3
Administrering: Främst grupp

DLS 2-3

DLS för skolår 2–3 är ett diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga. Proven är lättadministrerade och genomförs främst i grupp, men kan även administreras individuellt. 

DLS för skolår 2 omfattar fyra delprov: Läsförståelse, Rättstavning, Ordförståelse och Samma ljud. Proven ska genomföras i februari.

DLS för skolår 3 omfattar fem delprov: Läsförståelse, Rättstavning, Ordförståelse, Bokstäver och meningar samt självbildstestet Min läsning och skrivning. Proven ska genomföras i oktober.

Läsförståelse undersöker elevens förmåga att läsa och förstå skönlitterära texter. Proven för skolår 2 och 3 har elevnära texter av barnboksförfattaren Helen Rundgren. Proven har 20 flervalsuppgifter (tre hörförståelseuppgifter och 17 läsförståelseuppgifter). Provtiden är 30 minuter.

Rättstavning fångar stavningsförmågan vid skrivning av vanligt förekommande ord. Uppgifterna består av 20 prövningsord som presenteras i en sammanhängande berättelse. Provtiden är 30 minuter.

Ordförståelse ger en uppfattning om förmågan att förstå vanligt förekommande ord hämtade ur texter för barn i åtta- till tioårsåldern. Ordförståelse för skolår 2 består av 17 flersvarsuppgifter och ordförståelse för skolår 3 innehåller 20 flersvarsuppgifter. Provtiden är cirka 20 minuter.

Samma ljud ger en uppfattning om elevens allmänna fonologiska förmåga avseende enskilda bokstavsljud och ljudkombinationer. Uppgifterna består av upplästa stimulusord som presenteras i svarshäftet som bilder. De åtta uppgifterna, med fem deluppgifter vardera, administreras muntligt med fördel i mindre grupper. Provtiden är 10–15 minuter.

Bokstäver och meningar innehåller tre korta delprov som ger en uppfattning om elevens förmåga inom områdena alfabetisk ordning, meningsbyggnad, interpunktion och avskrift. Provtiden är 15–20 minuter.

Min läsning och skrivning är ett självbildstest för skolår 3 och fångar elevens bild av sin läs- och skrivförmåga. Provtiden är 15–20 minuter.

Handledningen innehåller administrerings- och tolkningsanvisningar samt normer för proven. I handledningen redogörs också för utveckling och standardisering av proven.

Normer
Proven för skolår 3 standardiserades i en grupp om cirka 800 elever under oktober 2012. Proven för skolår 2 standardiserades i en grupp om cirka 600 elever under februari 2013. 

>> Finlandssvenska normer för åk 1, 2 och 3 för ordförståelseprovet i DLS finns att ladda ner här (pdf).

Materialet
Materialet i DLS för skolår 2 och 3 består av handledning till läraren, elevernas svarshäften och svarsblanketter till proven Läsförståelse, Samma ljud, Rättstavning och Ordförståelse (skolår 2) samt proven Läsförståelse, Bokstäver och Meningar, Rättstavning, Ordförståelse och Min läsning och skrivning (skolår 3). Elevernas svarshäften och svarsblanketter säljs i buntar om 25*.

I materialet ingår även en sammanställningsblankett för skolår 2 respektive skolår 3 för sammanställning och översikt av resultaten för samtliga elever i klassen. Klassammanställningen säljs i buntar om 10*.

Rättelse i manualen
>> Förtydligande och rättelse i handledningen till DLS för skolår 2 och 3 (pdf). 

 

När förbrukningsmaterial säljs i bunt ska du ange antal buntar.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
282-001 DLS för åk 2-3, handledning (2013)
525 kr

Skolår 2

Artikelnr. Artikel Pris Antal
282-002 DLS för åk 2, läsförståelse, svarshäfte
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
420 kr
282-003 DLS för åk 2, samma ljud, svarshäfte
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
320 kr
282-004 DLS för åk 2, rättstavning, svarsblankett
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
100 kr
282-005 DLS för åk 2, ordförståelse, svarshäfte
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
280 kr
282-006 DLS för åk 2, klassammanställning
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
90 kr

Skolår 3

Artikelnr. Artikel Pris Antal
283-002 DLS för åk 3, läsförståelse, svarshäfte
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
420 kr
283-003 DLS för åk 3, bokstäver & meningar, svarshäfte
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
320 kr
283-004 DLS för åk 3, rättstavning, svarsblankett
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
100 kr
283-005 DLS för åk 3, ordförståelse, svarshäfte
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
280 kr
283-006 DLS för åk 3, Min läsning & skrivning (självbild), svarshäfte
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
170 kr
283-007 DLS för åk 3, klassammanställning
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
90 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB