Skriv utSkriv ut

DLS för skolår 4–6

Birgitta Järpsten & Karin Taube

Syfte: Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga
Ålder: Skolår 4–6
Administrering: Främst grupp

DLS 4-6

DLS för skolår 4–6 är ett screeninginstrument som är lätt att administrera och används främst i grupp men kan även administreras individuellt. DLS för skolår 4–6 omfattar fyra delprov: Rättstavning, Ordförståelse, Läshastighet och Läsförståelse.

Rättstavning finns i två versioner med olika svårighetsgrad. Varje version innehåller 36 uppgifter som representerar olika delar inom stavningsmetodiken.
För att kunna genomföra en kvalitativ analys av den enskilde elevens stavningsförmåga finns en särskild analystabell på elevens svarsblankett. 

Ordförståelse genomförs vid ett tillfälle och innehåller 40 flervalsuppgifter. 

Läshastighet finns i två versioner med olika svårighetsgrad. Läshastighetsprovet för skolår 4 består av texten, Draken i månskenet, och innehåller 35 uppgifter (distraktorer).
Läshastighetsprovet för skolår 5 och 6 består av texten I isbjörnens rike och innehåller 32 uppgifter (distraktorer).
Tolkning av läshastigheten i relation till läsförståelse av den lästa texten är möjlig.

Läsförståelse administreras vid två tillfällen. Provet består av fyra texter med sammanlagt 44 flervalsuppgifter som mäter olika aspekter av läsförmåga, såsom kunskaper på detaljnivå och förmåga att dra slutsatser.

I handledningen presenteras anvisningar för administrering och tolkning av proven samt normer. I ett avsnitt beskrivs en fördjupad tolkning av läsförståelseprovet. I handledningen redogörs också för utvecklings- och standardiseringsarbetet. Ett underlag för utvecklingssamtal av enskilda elevers resultat finns som kopieringsunderlag.

Normer
Standardiseringen av samtliga delprov genomfördes under oktober månad 2009 i en grupp om sammanlagt 2 119 elever.

>> Finlandssvenska normer till DLS ordförståelseprov för årskurs 5 finns att ladda ner här (pdf).

Materialet
Materialet i DLS för skolår 4–6 består av handledning till läraren, svarshäften och svarsblanketter till eleverna till proven Läsförståelse (läshäfte + svarshäfte), Rättstavning, Ordförståelse och Läshastighet (två prov). Elevernas svarshäften och svarsblanketter säljs i buntar om 25*. Läshäftet till läsförståelseprovet kan återanvändas och säljs styckvis.

I materialet ingår även en sammanställningsblankett för sammanställning och översikt av resultaten för samtliga elever i klassen. Klassammanställningen säljs i buntar om 10*.

När förbrukningsmaterial säljs i bunt ska du ange antal buntar.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
280-001 DLS för skolår 4-6, handledning (2010)
525 kr
280-002 DLS för skolår 4-6, läsförståelse, läshäfte, st.
80 kr
280-003 DLS för skolår 4-6, läsförståelse, svarshäfte
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
420 kr
280-004 DLS för skolår 4-6, rättstavning, version 1+2, svarsblankett med analysschema
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
100 kr
280-005 DLS för skolår 4-6, ordförståelse
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
380 kr
280-006 DLS för skolår 4-6, läshastighet
Draken i månskenet
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
360 kr
280-007 DLS för skolår 4-6, läshastighet
I isbjörnens rike
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
285 kr
280-008 DLS för skolår 4-6, klassammanställning
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
90 kr
* Förbrukningsmaterial.
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB