Skriv utSkriv ut

DLS för skolår 7-9 och år 1 i gymnasiet - DIGITAL testning

DLS skolår 7-9 och årskurs 1 på gymnasiet

 

DLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet är ett välanvänt diagnostiskt screeninginstrument som är lätt att administrera och ger reliabel information om klassens och enskilda elevers färdigheter i läsning och skrivning. Eftersom materialet är standardiserat kan det med fördel användas vid resursfördelning.

Till produktsidan

 

 

Proven Ordförståelse, Läshastighet och Läsförståelse finns även för digital testning via vårt testsystem, Hogrefe Testsystem (HTS 5). Testning kan ske på dator eller surfplatta. Resultatet finns tillgängligt direkt efter genomförd testning.

I provet Rättstavning skriver eleverna sina svar på en svarsblankett. Efter rättning av provet, kan poängen för uppgifterna matas in i HTS 5 för att generera en resultatrapport.

 

Bedömning av elevernas resultat och normer

Ordförståelse och Läshastighet
Resultatet för samtliga digitala prov bedöms utifrån samma normer som pappersversionerna. Inga skillnader fanns mellan resultat vid testning på papper eller digitalt för proven Ordförståelse och Läshastighet.

Läsförståelse – Nyhet!
Även det digitala Läsförståelseprovet bedöms utifrån samma normer som för pappersversionen. Det digitala läsförståelseprovet kan dock inte jämställas med ett läsförståelseprov på papper, eftersom läsning på skärm delvis ställer andra krav på individens förmågor än läsning av tryckt text. Vid digital testning är det därför viktigt att beakta att ett digitalt läsförståelseprov undersöker läsförståelse vid digital läsning medan ett läsförståelseprov på papper undersöker läsförståelse vid läsning av tryckt text.

Elever med låga resultat i det digitala läsförståelseprovet bör man följa upp på samma sätt som alltid vid låga resultat i DLS-prov. Förslagsvis kan en uppföljning med ett annat läsförståelseprov på papper rekommenderas för att undersöka elevens läsförståelse vid läsning av tryckt text.

Skolverket har samlat en del viktig information om skillnaderna mellan digital läsning och läsning av tryckt text på sin hemsida.
Länk till Skolverket.

 


 

Frågor & SvarExempelrapporter

 

Ordförståelse A och B 
Exempelrapporter Ordförståelse:

Läshastighet A och B 
Exempelrapporter Läshastighet:

Läsförståelse A och B 
Exempelrapporter Läsförståelse:

Rättstavning A och B – här skriver eleverna sina svar på en svarsblankett. Dessa samlas in och testanvändaren noterar om orden är rätt- eller felstavade i vår digitala testplattform. När detta är gjort kan ett resultat genereras. 
Ladda hem manual för hur inmatningen går till i de fall man har gjort ett test i pappersversion och önskar mata in resultatet i HTS 5. Efter inmatning i HTS 5 är det till exempel möjligt att ta ut en rapport med normerade värden.

 


 

Priser digitala test


Artikelnr. Artikel    Pris

281-010

Handledning (pappersversion).    580 kr
 

281-301

Läshastighet, version A+B,
25 st testningar.

   415 kr

281-401

Ordförståelse, version A+B.
25 st testningar. 

   415 kr

281-501

Läsförståelse, version A+B.
25 testningar.

   490 kr
281-201 Rättstavning, version A+B.
25 st svarsblanketter med analysschema (pappersversion)
25 st digitala scoringar
   190 kr


Moms tillkommer på alla priser.

De digitala proven går inte att beställa genom E-handeln.
Beställ genom att mejla order@hogrefe.se eller fyll i detta formulär.

 


 

Fördelar med att testa digitalt

Testning digitalt underlättar arbetet för pedagogen genom att proven kan både administreras, rättas och utvärderas i testsystemet. Testresultaten är tillgängliga direkt efter genomförd testning och de olika funktionerna i testsystemet möjliggör snabb identifiering av de resultat som behöver följas upp. Resultaten kan läsas direkt på skärmen eller skrivas ut i form av en rapport. Det går även att exportera resultat till olika format som PDF, Excel och csv. 

Testning kan ske på dator eller surfplatta med en stabil uppkoppling till internet. Vid användning av digitala test behöver testanvändaren även den tryckta handledningen för mer ingående information om proven.Ansök om HTS 5 användarkonto för skola

När ansökan om användarkontot behandlats av kundtjänst ska två avtal signeras av behörig/ansvarig person:

 • Personbiträdesavtal för databehandling enligt GDPR
 • Avtal Hogrefe Testsystem

Ansök om användarkonto här


 

Så här går det till praktiskt att testa digitalt

Nyhet! SNABBSTARTSFILM
Här presenteras en snabbstart – främst för dig som ska administrera test i skola

Tid: 00:05 - Testförberedelser
Tid: 02:45 - Testning genomförs
Tid: 04:10 - EN persons resultat
Tid: 05:50 - Gruppresultat

Du kan också ladda ner HTS 5 Snabbstart här och ha den till hands när du börjar använda systemet.

Så här går det till i korthet:

• Pedagogen/testanvändare loggar in och skapar en grupp, begär vilka uppgifter eleven ska fylla i (t ex namn/individuell kod, ålder och kön) samt väljer vilket/vilka test som ska göras. När det är klart genereras en testlänk.
Länken är giltig för det antal elever/testpersoner man har angett och det smidigaste sättet är att skriva testlänken på undervisningstavlan så att eleverna kan skriva in den i sina webbläsare, men den går givetvis också att maila till eleverna.

• När de loggar in via den aktuella testlänken får de en unik identitet i systemet och de ska fylla i de förvalda uppgifterna. Se användarmanualen, avsnitt 2.2, Grupptestning för mer och detaljerad information.

• Testanvändaren får mail om när det finns en färdig testning att hämta i systemet och kan då logga in och generera rapporter och se staninevärden mm. Närmare beskrivning om de olika funktionerna finns i Användarmanualen (pdf).

• På Youtube finns fler informativa och bra instruktionsfilmer på engelska, där man kan se hur Hogrefe Testsystem, HTS 5 fungerar >> Klicka här
Särskilt avsnitten nedan rekommenderar vi att testanvändarna tittar på.

 • Avsnitt 1: Login
 • Avsnitt 3: Setting up serial testing
 • Avsnitt 4: Setting up tests
 • Avsnitt 6: Start button menu – Create login details
 • Avsnitt 8: Logbook
 • Avsnitt 9: Single report
 • Avsnitt 12: Print and export
 • Avsnitt 13: Test takers tab
 • Avsnitt 14: Settings

 


 

Systemkrav & datasäkerhet: >> Klicka här 

 


Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB