Skriv utSkriv ut

IL-basis, grupp-prov

Jørgen Frost & Jørgen Chr. Nielsen

Syfte: Diagnostiskt prov och pedagogiskt hjälpmedel för att få insikt om vilka elever, som är i behov av tidig insats för att få en gynnsam start i sin läs- och skrivutveckling
Ålder: Främst skolår 1, men även för förskoleklass
Administrering: Grupp

IL-basis består av fyra prov, varav ett är ett grupp-prov och de övriga tre är avsedda att användas för fördjupad individuell prövning (Språk och Bokstav samt Text och Ord 1 och Text och Ord 2, se vidare sidorna 14–15). Materialet är processinriktat, vilket ger läraren möjlighet att utvärdera om de pedagogiska insatser som görs får önskvärd effekt. IL-basis bildar dessutom en god grund för de utvecklingssamtal som ska äga rum tillsammans med elev och föräldrar. 

Den första delen av handboken är en presentation av IL-basis och de vägledande principerna bakom materialet. Därefter följer administrerings- och tolkningsanvisningar för såväl grupp-provet som de tre individuella proven. Den andra delen av handboken fokuserar på IL-basis teoretiska förankring och ger läraren möjlighet till fördjupad kunskap om enskilda elevers resultat på de ingående delproven i såväl grupp-provet som respektive individuellt prov.

Grupp-provet används kontinuerligt som ett naturligt inslag i skolarbetet under första klass. Urvalet av de delprov som ingår i grupp-provet är baserat på den föreliggande forskningen om läsutvecklingens förutsättningar och grunder. Grupp-provet omfattar totalt 14 delprov: Teckna och skriva 1 och 2, Hörförståelse 1 och 2, Rimord, Första ljud, Fonemantal 1 och 2, Sammansatta ord, Bokstavskännedom, Bokstavsskrivning samt Rättstavning 1, 2 och 3. Arbetet med ett delprov tar vanligtvis cirka 10–20 minuter.

Normer från 1997–1998
Grupp-provet är utprövat för att ge läraren en normerad bas för vägledning vid tolkning av såväl klassens som enskilda elevers resultat på de ingående delproven. Utprövningen ägde rum under 1997–1998 i Landskrona kommun och cirka 500 elever i skolår 1 deltog i arbetet. Reliabiliteten för de ingående delproven är god, i genomsnitt .65. Även validiteten är god. Sannolikheten för att delproven identifierar svagpresterande elever är 89 %.

Bekanta dig med IL-basis gedigna material genom att köpa en referensuppsättning till förmånligt pris! I paketet ingår handboken samt ett exemplar av vissa elev- och lärarhäften för såväl grupp-provet som för de individuella diagnoserna.

 

IL-basis Grupp-prov komplett består av elevhäfte (25 st.*), klassöversikt (10 st.*), rättningsnyckel (1 st.) samt overhead-bilder (1 uppsättning).

När förbrukningsmaterial säljs i bunt ska du ange antal buntar.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
250-001 IL-Basis, Handbok (1998)
550 kr
250-100 IL-Basis, grupp-prov komplett
925 kr
250-101 IL-Basis, elevhäfte
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
235 kr
250-102 IL-Basis, klassövers
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
200 kr
250-103 IL-Basis, rättningsnyckel, st.
100 kr
250-104 IL-Basis, overhead-bilder, 1 uppsättning
515 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB