Skriv utSkriv ut

LS – Reviderad

Klassdiagnoser i läsning och skrivning för högstadiet och gymnasiet

Maj-Gun Johansson

Syfte: Diagnostiskt material för kvalitativ diagnos av läs- och skrivförmåga
Ålder: Högstadiet och gymnasiet
Administrering: Främst grupp

LS

Ett lättadministrerat diagnostiskt material för skolår 7–9 och gymnasiets årskurs 1. Utgångspunkten är en kvalitativ analys av läs- och skrivfunktionen, som visar såväl starka som svaga sidor hos den enskilde eleven och ger möjlighet till 

individuellt anpassade åtgärder. Diagnoserna är konstruerade i varierande svårighetsgrad för att möjliggöra kontinuerlig uppföljning av elevernas läs- och skrivfärdigheter under hela högstadiet eller de första gymnasieåren.

Delprov:

Diktamen I, II och III i stigande svårighetsgrad

Avläsning – 50 ord i stigande svårighetsgrad

Avläsning – 49 nonsensord i stigande svårighetsgrad

Ordförståelse I och II i stigande svårighetsgrad

Läsförståelse I och II i stigande svårighetsgrad; båda  innehåller vardera tio texter. Maxtid 35 minuter. 

Läsförståelse III som ger ett mått på antal rätt och använd lästid. Innehåller sex texter, varav fem är längre än i övriga läsförståelseprov. Tiden mäts individuellt; maxtid 50 minuter.

För åtgärder på elevnivå finns blanketter för kvalitativ analys till Läsförståelse I, II och III. Dessutom finns ett schema över feltyper till diktamensproven i handledningen.

Normer
Normeringen för år 2003 är genomförd på ett urval av klasser från 11 kommuner runt om i landet. Normeringen ägde till största delen rum under hösten. Data från denna samt resultat från elever med annat modersmål än svenska redovisas i handledningen.

Normsupplement, finlandssvenska normer för årskurs 7 och 9
Normsupplementet innehåller finlandssvenska normer för åk 7 och 9, för deltesten Diktamen I och III, Ordförståelse I och II samt Läsförståelse I och III (inklusive Läskvot).
Normeringen genomfördes i skolor i Svenskfinland under 2007–2008, och innefattar 555 elever från årskurs 7 samt 562 elever från årskurs 9.
>> Ladda ner här 

När förbrukningsmaterial säljs i bunt ska du ange antal buntar.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
261-001 LS Handledning (2004)
525 kr
261-002 LS Kopieringsunderlag i set
Kvalitativ analys till Läsförståelse I
Kvalitativ analys till Läsförståelse II
Kvalitativ analys till Läsförståelse III
Elevjournal
215 kr
261-003 LS Uppgiftshäfte-Ordförståelse I, st
60 kr
261-004 LS Uppgiftshäfte-Ordförståelse II, st
60 kr
261-005 LS Uppgiftshäfte-Läsförståelse I, st
80 kr
261-006 LS Uppgiftshäfte-Läsförståelse II, st
80 kr
261-007 LS Uppgiftshäfte-Läsförståelse III, st
80 kr
261-008 LS Analysblankett-Diktamen
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
100 kr
261-009 LS Protokoll till Avläsning-Ord
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
110 kr
261-010 LS Protokoll till Avläsning-Nonsensord
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
110 kr
261-011 LS Ordförståelse I, svarsblankett
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
190 kr
261-012 LS Ordförståelse II, svarsblankett
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
190 kr
261-013 LS Läsförståelse I, svarsblankett
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
190 kr
261-014 LS Läsförståelse II, svarsblankett
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
190 kr
261-015 LS Läsförståelse III, svarsblankett
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
190 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB