Skriv utSkriv ut

LäsKedjor-2. För skolår 1 – år 1 i gymnasiet

Christer Jacobson

Syfte: Bedömning av ordigenkänning eller ordavkodningsförmåga gällande svenska och engelska
Ålder: Skolår 1 till och med första året på gymnasiet
Administrering: Främst grupp

Läs kedjor-2

LäsKedjor-2 är ett standardiserat screeninginstrument för bedömning av läsförmåga hos elever i årskurs 1–9 och första året i gymnasiet. LäsKedjor-2 ger snabb och reliabel information om såväl klassens som enskilda elevers avkodningsförmåga. Metoden har utvecklats inom ramen för forskningsprojektet Läsutveckling i Kronoberg.

LäsKedjor-2 omfattar tre deltest: Bokstavskedjor, Ordkedjor och Meningskedjor samt ett tilläggsprov med engelska ordkedjor, WordChains. LäsKedjor-2 kan genomföras under höst- eller vårterminen. I årskurs 1 genomförs testning under vårterminen.

Bokstavskedjor, Ordkedjor och Meningskedjor 
Testhäftet Läskedjor-2 för årskurs 1-9 och första året i gymnasiet innehåller deltesten Bokstavskedjor, Ordkedjor och Meningskedjor, som kan administreras vid ett och samma testtillfälle. Varje deltest inleds med en övningsuppgift. Därefter får eleverna två minuter på sig att läsa och markera kedjorna i det deltestet. Vid genomförande av alla tre deltest är den totala testtiden 6 minuter exklusive tiden för instruktioner och övningsuppgifter. 

Från och med årskurs 3 rekommenderas att eleverna testas med samtliga tre deltest för att få en fullständig bild av elevens ordavkodningsförmåga och för att kunna identifiera de elever som riskerar att ha lässvårigheter eller dyslexi.

Deltesten finns även som separata delar. I årskurs 1 och 2 rekommenderas användning av deltesten Bokstavskedjor och Ordkedjor. De separata delarna kan också användas vid uppföljning.

WordChains
Testet består av 80 engelska ordkedjor. Testet inleds med en övningsuppgift och testtiden är två minuter. WordChains kan genomföras från och med årskurs 3.

Handledningen innehåller anvisningar för administrering och utvärdering av testet samt normer för våren och hösten. Vidare redogörs för testets teoretiska bakgrund, utveckling och standardisering samt för vissa jämförelser med den föregående versionen av testet. Ordkedjetestets utveckling över 25-års tid och studier inom forskningsprojektet Läsutveckling i Kronoberg presenteras i det avslutande kapitlet.

Normer
Standardiseringen av Bokstavskedjor, Ordkedjor och Meningskedjor ägde rum under hösten 2013 och våren 2014, vilket möjliggjorde framtagning av separata normer för testning under hösten alternativt våren. Normerna för hösten baseras på sammanlagt 5 040 elever och finns för årskurs 2–9 och första året i gymnasiet. Normerna för våren baseras på sammanlagt 3 850 elever och finns för årskurs 1–9. Standardiseringen av WordChains ägde rum under våren 2014. För WordChains finns normer för våren. Normerna baseras på sammanlagt 2 628 elever och finns för årskurs 3–9 och första året i gymnasiet. Normerna i LäsKedjor-2 presenteras som staninevärden per årskurs och totalgrupp. 

>> Finlandssvenska normer för nedladdning (pdf).
Finlandssvenska normer för hela grundskolan, dvs. årskurs 1–9 samt gymnasiets årskurs 1. Normer för Wordchains finns för årskurs 5–9 samt årskurs 1 i gymnasiet.

När förbrukningsmaterial säljs i bunt ska du ange antal buntar.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
260-101 LäsKedjor-2, handledning (2014)
480 kr
260-102 Läskedjor-2, testhäfte skolår 1-9 och år 1 gymnasiet
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
400 kr
260-103 WordChains, testprotokoll Skolår 3-9 och år 1 i gymnasiet
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
145 kr
260-104 Läskedjor-2, bokstavskedjor testprotokoll
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
160 kr
260-105 Läskedjor-2, ordkedjor testprotokoll
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
160 kr
260-106 Läskedjor-2, meningskedjor testhäfte
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
175 kr
* Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB