Skriv utSkriv ut

Lilla FS-DUVAN™

Dyslexiscreening för finlandssvenska elever i årskurs 3, 5 och 7

Finlandssvensk bearbetning och standardisering av Signe-Anita Lindgrén & Matti Laine

Originalversion Lilla DUVAN: Ulrika Wolff

Syfte: Screeninginstrument avsett att identifiera elever i riskzonen för dyslexi genom att komma åt svårigheter i olika fonologiska funktioner, vilka kan ligga till grund för läs- och skrivsvårigheter.
Ålder: Skolår 3, 5 och 7
Administrering: Grupp eller individuell
Tidsåtgång: Cirka 25 minuter
Språk: Finlandssvensk version

Lilla FS-DUVAN är en finlandssvensk bearbetning av det lättadministrerade screeninginstrumentet Lilla DUVAN och används för bedömning av läs- och skrivsvårigheter hos barn och ungdomar. Lilla FS-DUVAN bygger på samma teoretiskt välförankrade grund som FS-DUVAN och DUVAN som är avsedda för screening av ungdomar och vuxna. Lilla FS-DUVAN innehåller fyra delprov: Självskattning, Arbetsminne, Ljuden ger ordet och Bokstäverna ger ordet.

Självskattning omfattar 14 påståenden om läsning och skrivning som eleven tar ställning till på en fyragradig skala. Påståendena berör elevens intresse och motivation till läsning samt dyslektiska problem.

Arbetsminne omfattar sex uppgifter med stigande svårighetsgrad. Uppgifterna går ut på att eleverna presenteras en bokstav som de ska minnas, varefter de får besvara en muntlig fråga genom att hålla upp en ja- eller nej-skylt. Efter ett antal presenterade bokstäver (två till och med fyra) och frågor, ska eleverna skriva ned presenterad bokstavsserie.

 Ljuden ger ordet är ett tidsbegränsat delprov. Eleverna har tre minuter på sig att markera vilket av tre presenterade ord som är ett korrekt fonologiskt stavat ord.

Bokstäverna ger ordet är ett tidsbegränsat delprov. Eleverna får tre minuter på sig att markera vilket av tre presenterade ord som är ett korrekt stavat ord.

Utvärderingen av en elevs resultat på Lilla FS-DUVAN sker i relation till ett framtaget gränsvärde för bedömning av om råpoängen faller inom riskzonen för dyslektiska svårigheter eller inte. I Lilla FS-DUVAN finns kritiska gränsvärden framtagna för årskurs 3, 5 och 7.

Administreringen av Lilla FS-DUVAN tar cirka 25 minuter och genomförs företrädesvis i grupp.

Standardiseringen av Lilla FS-DUVAN har skett i ett urval av 481 finlandssvenska elever i grundskolans skolår 3, 5 och 7, varav 24 elever med dyslexi.

Handledningen till Lilla FS-DUVAN återger Wolffs (2010) teoretiska inledning ur den ursprungliga handledningen till Lilla DUVAN. Andra kapitel har omarbetats så att de motsvarar Lilla FS-DUVAN vad gäller deltagare, deltest och testuppgifter, testinstruktioner, poängsättning och tolkning av resultat.

Lilla FS-DUVAN komplett består av handledning, svarshäfte 25 st.*, Arbetsminnestest på CD och USB-sticka, svarskort 25 st. av varje, sammanställningsblankett 25 st.*

Artikelnr. Artikel Pris Antal
955-100 Lilla FS-Duvan, komplett
1 435 kr
955-001 Lilla FS-Duvan, handledning (2016)
525 kr
955-002 Lilla FS-Duvan, svarshäfte
25 st*/bunt. Ange antal bunt.
380 kr
955-003 Lilla FS-Duvan, sammanställningsblankett
25 st*/bunt. Ange antal bunt.
160 kr
953-004 Svarskort Ja och Nej
25 st*/bunt. Ange antal bunt.
110 kr
955-005 Lilla FS-Duvan, CD
380 kr
955-006 Lilla FS-Duvan, USB
410 kr
* Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB