Skriv utSkriv ut

Aspekterna som undersöks i SOMT

SOMT undersöker svårigheter utifrån tre olika aspekter av språk- och läsförståelse:

 

A)    Nivå av förståelse:

a.     Förstå det som står i texten.

b.     Kunna dra slutsatser av det som står i texten.

c.      Förstå textens djupare innebörd och använda den för nya kunskaper.

 

B)     Nivå av språket:

a.     Ord.

b.     Meningar.

c.      Text.

 

C)     Olika modaliteter:

a.     Förstå uppläst text.

b.     Förstå text när man läser högt.

c.      Förstå text vid tyst läsning.


Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB