Skriv utSkriv ut

TIFT

Tidig fonologisk träning inom förskola

Ulrika Wolff

Syfte: Tidig fonologisk träning i grupp för 4- och 5-åringar i förskolan

 


 

På gång: I början av 2021 kommer ECERS-3, The Early Childhood Environment Rating Scale, Third Edition.
Utvärdering och utveckling i förskolan, tredje utgåvan.

Anmäl dig till nyhetsbrevet så får du information när materialet finns att köpa.

 


 

TIFT – Tidig fonologisk träning är ett program för förskolan för att på ett lekfullt sätt träna den fonologiska medvetenheten, förmågan att identifiera och manipulera språkljud, som är en viktig förutsättning för den tidiga läsningen.

I studier har man kunnat visa att intensiv tidig fonologisk träning underlättar barnets möte med den mer avancerade språkliga träningen i förskoleklass och den tidiga läsinlärningen i skolan. Med andra ord kan TIFT bidra till att ge en bra grund för barnet inför skolstart.

TIFT består av två delar. Den första delen är avsedd för träning av fyraåringar och den andra för femåringar. Träningen genomförs i smågrupper under cirka 20 minuter dagligen i 6 veckor.

De olika momenten i TIFT är lekfulla och inbjuder barnen till samarbete. De yngsta barnen börjar med att uppmärksamma olika slags ljud för att sedan fortsätta med övningar som innefattar ord, rim och ramsor, ordlängd, sammansatta ord, stavelser och fonem. Träningen genomförs med hjälp av handdockor, spel och mycket annat laborativt material. Instruktionerna till de olika momenten och materialet som används vid varje tillfälle beskrivs tydligt i de två separata handledningarna för fyraåringar respektive femåringar.

TIFT genomförs företrädesvis i grupp baserat på barnens ålder, oavsett deras nivå av fonologisk medvetenhet. Tack vare gruppträningen kan ett barns fråga eller svar bli en aha-upplevelse för ett annat barn.

Ulrika Wolff är professor och forskare vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet. Ulrikas forskning rör framför allt dyslexi/läs- och skrivsvårigheter, läsning och kognitiva förmågor relaterade till läsning, exempelvis fonologisk förmåga.

Se även Ulrika Wolffs material MiniDUVAN för förskolan, som kan användas för kartläggning av barnens fonologiska medvetenhet inför planering av aktiviteter och träning i förskolan.

 

TIFT

TIFT komplett levereras i  smidig väska med hjul och består av handledning för 4-åringar, handledning för 5-åringar, 8 handdockor, ABC-boken*, material för olika laborativa övningar med ljudfiler (USB) och foton, bildkort*, fonemremsor*, rimremsor*, munkort och bokstavkort samt övrigt material som används under programmet.

*ABC-boken av Carin Wirsén och Stina Wirsén. Illustrationerna till bildkorten samt fonem- och rimremsorna av Stina Wirsén.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
390-100 TIFT Komplett
4 195 kr

Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB