Skriv utSkriv ut

FAQ - WIP

Kan en ej pedagogutbildad person arbeta med materialet tillsammans med eleverna?
Vi har inga regler om detta, men vi tycker att man bör vara pedagogutbildad med goda kunskaper inom området.

Behöver man utbildning på materialet för att kunna använda det?
Vi kräver inte någon speciell utbildning.

I produktkatalogen står det att Ulrika Wolff håller föreläsning eller kurs till grupper. Hur är upplägget?
Det finns inga öppna kurser. Vad som menas med hänvisningen i katalogen är att grupper (kanske kommuner, skolor etc), som har en lokal kan skicka förfrågan gällande föreläsningar eller kortare kurser. Maila till: info@hogrefe.se  


Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB