Skriv utSkriv ut

Matematikdiagnostik

Forskning inom det matematikdidaktiska området visar tydligt att om man tidigt försöker ta reda på hur barn uppfattar tal och anpassar undervisningen efter deras förutsättningar, har det en stor betydelse för såväl utvecklingen av deras självförtroende som matematiska kompetens.

Pröva med tal – gruppdiagnos och samtalsunder i matematik för nybörjare är ett pedagogiskt verktyg som ger insikt om vilka barn som är i behov av stöd och stimulans tidigt, för att kunna följa den första undervisningen i matematik. 

>> Till Pröva med tal


Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB