Skriv utSkriv ut

Pröva med tal

Karin Danielsson, Laila Modin & Dagmar Neuman

Syfte: Gruppdiagnos och samtalsunderlag i matematik för nybörjare
Ålder: Företrädesvis inskolningsperioden år 1
Administrering: Grupp och individuell

Pröva med tal ger insikt om vilka barn som är i behov av stöd och stimulans för att kunna följa den första undervisningen i matematik. Materialet består av en gruppdiagnos och ett individuellt samtalsunderlag som prövar grundläggande taluppfattning. Gruppdiagnosen syftar till att ringa in de barn som läraren behöver ytterligare information om. Samtalsunderlaget är konstruerat för att ge en fördjupad bild av dessa barns upplevelser av tal, räkning och rumsbegrepp.

Gruppdiagnosen består av två delar. Den första prövar taluppfattning och den andra siffer-    och antalskunskap. Med hjälp av vägledande kriterier för tolkning får läraren såväl stöd för en kvalitativ bedömning av gruppens och enskilda barns starka och svaga sidor, som stöd för vilka barn som i första hand bör följas upp med samtalsunderlaget.

Handledningen omfattar administrerings- och tolkningsanvisningar. Den innehåller en gedigen teoretisk bakgrund som ger svar på frågor kring barns tidiga tankar om tal och räkning, samt visar exempel på hur en analys av resultat på gruppdiagnosen och det individuella samtalet kan genomföras.

Gruppdiagnosen är utprövad på en större grupp barn (N = 358) och reliabiliteten är mycket god (Cronbach alfa .87). Denna utprövning ligger till grund för de framtagna vägledande kriterierna för tolkning av resultat på diagnosen. Det individuella samtalsunderlaget är inte utprövat i den bemärkelsen att det finns normer att tillgå. Underlaget syftar heller inte till att i första hand konstatera om ett barn svarar rätt eller fel på en uppgift, utan till att ta reda på hur barnet går till väga för att lösa olika problem.

Pröva med tal komplett består av handledning, elevhäfte 25 st.*, klasslista 10 st.*, samtalsunderlag 10 st.*, siffer- och antalskort, kort med bilkö samt en tärning.

När förbrukningsmaterial säljs i bunt ska du ange antal buntar.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
294-100 Pröva med tal, komplett
1 325 kr
294-001 Pröva med tal, handledning (2000)
465 kr
294-002 Pröva med tal, elevhäfte
25 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
250 kr
294-003 Pröva med tal, klasslista
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
190 kr
294-004 Pröva med tal, samtalsunderlag
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
190 kr
294-005 Pröva med tal, siffer- och antalskort
430 kr
294-006 Pröva med tal, kort med bilkö, 1 st
75 kr
*Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB