Skriv utSkriv ut

Språkresan

En väg till ett andra språk

Ylva Ellneby

Syfte: Att utvärdera och stimulera barns kommunikativa och språkliga förmåga
Ålder: Förskolan
Administrering: Individuell
Tidsåtgång: Individuell

Språkresan är ett processinriktat metodiskt material som används för att utvärdera och stimulera barns kommunikativa och språkliga förmåga. Materialet är avsett att användas av pedagoger som arbetar med flerspråkiga barn samt med svenska barn med försenad språkutveckling.

 
Språkresans utvärderingsdel är konstruerad för att ge en positiv och rättvis bild av barnets förmåga att använda och förstå språk, det vill säga såväl expressiv som impressiv förmåga. Den strukturerade utvärderingen omfattar tre moment: Förmågan att uttrycka sig i tal, ordförråd och språkförståelse. Pedagogen kan sedan lägga upp individuella språkprogram för enskilda barn eller planera arbetet i en barngrupp så att barnets språktillägnande stimuleras utifrån den nivå som barnet befinner sig på.
Språkresan har utprövats av pedagoger under våren 1997, bland annat i förskolor i mångkulturella områden och språkförskolor för såväl barn med svenska som andra språk, som för barn med försenad språkutveckling.

Språkresan komplett har utgått och finns inte längre till försäljning. Endast försäljning av protokoll samt handbok.

När förbrukningsmaterial säljs i bunt ska du ange antal buntar.

Artikelnr. Artikel Pris Antal
345-001 Språkresan Handbok (1997)
475 kr
345-002 Språkresan Protokoll
10 st*/bunt. Säljs endast i bunt.
200 kr
* Förbrukningsmaterial
Logga in uppe till höger för att kunna beställa varor.
Copyright © 2021 Hogrefe Psykologiförlaget AB