Skriv utSkriv ut

Datorbyte

Flytt av datoriserat test till annan dator
Ibland uppstår ett behov av att flytta det datoriserade testet till en annan dator (t ex vid byte av dator eller då ny hårddisk installerats):

Vid testning sparas resultaten i en databasfil och det är endast denna fil som behöver flyttas, själva dataprogrammet ska installeras från installations-CD'n. Databasfilens namn slutar på -mdb (t ex mmpi-2.mdb, jag.mdb) och är av typen Microsoft Access Application. Tänk på att efter flytt måste programmet registreras om hos Hogrefe.

Är du ovan eller osäker med datorer, be din datasupport om hjälp med flytten. Tänk också på att du måste ha behörighet att installera program på den nya datorn.

Instruktion för att flytta databas
1.Spara den befintliga databasfilen på ett USB-minne. Har ni följt installationens standardförslag, ligger filen i foldern c:\program\psykologiförlaget\<testets namn>

2.Ta installations-CD'n och installera det datoriserade testet på den nya datorn (en ny tom databas installeras automatiskt).

3.Kopiera databasfilen, som du tidigare sparat på USB-minnet, till mappen där programmet installerats på den nya datorn. m.a.o. ersätter du den nya tomma databasen med din gamla databas där alla dina testningar är lagrade.

4.Registrera om programmet hos Hogrefe (kundtjänst 08-120 256 10)

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB