Skriv utSkriv ut

Felsökning

Specifika felmeddelanden

1."[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Operation must use an updateable query".
Orsak: Följande felmeddelande uppkommer då behörighet saknas för att uppdatera testets databas.
Åtgärd: Sätt rätt behörighet på testadministratörens användare. Databasen är en Access-fil (.mdb) och den finns i den folder som programmet installerades i (t ex c:\program\psykologiförlaget\MMPI-2\mmpi-2.mdb)

2.This program has performed an illegal operation contact..."
Orsak: Detta kan bero på att programmets exe-fil skadats eller inkompabilitet med något annat program.
Åtgärd: Starta om datorn och installera sedan senaste uppdateringen från sidan "Programuppdatering".

3.Följande dialogruta visas:

Orsak: Vid fel behörighet kan denna dialog visas. Problemet kan också uppkomma om testets databasfil (.mdb) eller arbetsgruppfil (Thvzd.mdw) inte finns i samma folder som programmet.
Åtgärd: Kontrollera att användaren har behörighet att lägga till och uppdatera i databasen (se punkt1. ovan). Kontrollera att databasfil och arbetsgruppsfil finns i programfoldern. Exempel på sökväg till programfolder: c:\program\psykologiförlaget\mmpi-2

4."Okänt databasformat"
Orsak: Drivrutiner för ODBC saknas eller är felaktiga.
Åtgärd: Installera om ODBC från installations-CD'n

5."Den här produkten kräver Dcom95, Dcom95 saknas för Windows 95"
Orsak: Programfilerna för Dcom95 saknas på datorn.
Åtgärd: Ladda ned och installera Dcom95 från Microsoft.

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB