DLS skolår 7-9 och år 1 i gymnasiet

Diagnostisk screening för analys av läs- & skrivförmåga

DLS 7-9 och år 1. Handledning (2018)
281-010
740 kr
Lägg i varukorgen
DLS 7-9 och år 1. Rättstavning
Version A och B.
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

281-002
125 kr
Lägg i varukorgen
DLS 7-9 och år 1. Läshastighet
Version A och B.
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

281-003
445 kr
Lägg i varukorgen
DLS 7-9 och år 1. Ordförståelse
Version A för åk 7-8.
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

281-004
485 kr
Lägg i varukorgen
DLS 7-9 och år 1. Ordförståelse
Version B för åk 9 och år 1 i gymnasiet.
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

281-005
485 kr
Lägg i varukorgen
DLS 7-9 och år 1. Läsförståelse
Version A för åk 7-8.
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

281-006
555 kr
Lägg i varukorgen
DLS 7-9 och år 1. Läsförståelse
Version B för åk 9 och år 1 i gymnasiet.
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

281-007
555 kr
Lägg i varukorgen
DLS 7-9 och år 1. Klassammanställning med plats för 28 elever/st.
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

281-008
115 kr
Lägg i varukorgen
DLS 7-9 och år 1. Individuell analys Läsförståelse
Version A och B.
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

281-009
115 kr
Lägg i varukorgen
DLS 7-9 och år 1. Läshastighet, version A+B, 25 st testningar.**
281-301
465 kr
Lägg i varukorgen
DLS 7-9 och år 1. Ordförståelse, version A+B. 25 st testningar.**
281-401
465 kr
Lägg i varukorgen
DLS 7-9 och år 1. Läsförståelse, version A+B. 25 testningar.**
281-501
550 kr
Lägg i varukorgen
DLS 7-9 och år 1. Rättstavning, version A + B, svarsblankett med analysschema (pappersversion) 25 st + digitala scoringar, 25 st
281-201
215 kr
Lägg i varukorgen

 

Av: Birgitta Järpsten & Karin Taube

Syfte: Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga

Ålder: Skolår 7–9 samt år 1 i gymnasiet

Administrering: Främst grupp

 


 

Papper & penna-version

DLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet är ett diagnostiskt screeninginstrument som är lätt att administrera och ger reliabel information om elevernas färdigheter i läsning och skrivning. Materialet omfattar fyra prov: Rättstavning, Ordförståelse, Läshastighet och Läsförståelse

Proven finns i två versioner:

Version A för skolår 7 och 8

Version B för skolår 9 och år 1 i gymnasiet

Rättstavning omfattar 36 uppgifter (båda versionerna) som representerar olika delar inom stavningsmetodiken. Version A och B har 8 gemensamma och 28 unika uppgifter. Analystabellen på svarsblanketten underlättar kvalitativ analys av elevens stavningsförmåga.

Ordförståelse omfattar 34 flervalsuppgifter (båda versionerna) där 10 uppgifter är unika för varje version. Orden är hämtade ur texter från olika ämnesområden.

Läshastighet omfattar 36 uppgifter insprängda i en sammanhängande text. Texten är densamma för de två versionerna, men lästiden är 5 minuter för version A och 4 minuter för version B.

Läsförståelse omfattar tre sammanhängande texter med 24 tillhörande frågor i respektive version. De 21 flervalsuppgifterna används för normjämförelse. Frågor med öppna svar används för kvalitativ analys. Blanketten Individuell analys ger stöd i analysen av elevens lässtrategier och svaren på de öppna frågorna.

Den andra upplagan av handledningen (2018) innehåller administrerings- och tolkningsanvisningar samt normer för de fyra proven. I handledningen redogörs också för utveckling och standardisering av proven.

 

Exempelsidor från materialet

DLS 7 till 9 och år 1 gymnasiet Handledning

DLS 7 och 8 Läsförståelse A

DLS 7 och 8 Ordförståelse A

DLS 9 år 1 gymnasiet Läsförståelse B

DLS 9 år 1 gymnasiet Ordförståelse B

 

Normer
Standardiseringen av Rättstavning, Ordförståelse och Läshastighet genomfördes i en grupp om cirka 5 600 elever under hösten 2016. Läsförståelse standardiserades i en grupp om cirka 3 500 elever under hösten 2017 och våren 2018. 

 

Digital version


Fem steg innan du kan köra igång med digital testning i Hogrefe Testsystem, HTS.

Läs mer


 

Läraren behöver även tillgång till handledningen vid digital testning.

Testning kan ske på dator eller surfplatta. Resultatet finns tillgängligt direkt efter genomförd testning.

Proven Ordförståelse, Läshastighet och Läsförståelse finns även för digital testning via Hogrefe Testsystem, HTS. 

I provet Rättstavning skriver eleverna sina svar på en svarsblankett. Efter rättning av provet, kan poängen för uppgifterna matas in i HTS för att generera en resultatrapport.

Proven finns i två versioner:

• Version A för skolår 7 och 8

• Version B för skolår 9 och år 1 i gymnasiet
 

Genomförande

Alla digitala DLS-prov inleds med instruktioner och övningsexempel precis som vid genomförande av papper och penna prov. På så sätt får eleven en uppfattning om det provet och kan träna på att genomföra den aktuella typen av uppgifter innan provet startas.

Testtiden är exakt och tidtagningen i HTS börjar först när eleven går vidare och startar provet. Om eleven blir färdig med provuppgifterna innan testtiden är slut, kan eleven avsluta provet själv, annars avslutas provet automatiskt när testtiden är slut.

Viktigt att tänka på och val av enhet

 

Testtid

Ordförståelse A och B: 20 minuter (+ tid för instruktioner och övningsexempel)

Läshastighet A: 5 minuter (+ tid för instruktioner och övningsexempel)

Läshastighet B: 4 minuter (+ tid för instruktioner och övningsexempel)

Läsförståelse A och B: 40 minuter (+ tid för instruktioner och övningsexempel)

 

Bedömning av elevernas resultat

Resultatet för samtliga digitala prov bedöms utifrån samma normer som pappersversionerna. Inga skillnader fanns mellan resultat vid testning på papper och digitalt för proven Ordförståelse och Läshastighet. Även den digitala versionen av provet Läsförståelse bedöms utifrån samma normer som pappersversionen. Inga signifikanta skillnader fanns mellan resultat vid testning på papper och digitalt i en valideringsstudie som genomfördes under hösten 2020 i årskurs 7.

 

Särskild information om det digitala Läsförståelseprovet

Det digitala Läsförståelseprovet innehåller samma texter och 21 flervalsfrågor frågor som papper och penna provet. Testtiden för det digitala provet är 40 minuter istället för 35 minuter som gäller för papper och penna provet. De öppna frågorna i provet har uteslutits.

Vid testning digitalt är det viktigt att ha i åtanke att läsning på skärm skiljer sig i vissa avseenden från läsning av tryckt text och kan därför ställa krav på andra förmågor hos eleven. Vid låga resultat bör man följa upp eleven för att undersöka vad det låga resultatet kan bero på, som alltid vid låga resultat i DLS-prov. Förslagsvis kan ett annat läsförståelseprov på papper användas för att undersöka elevens läsförståelse vid läsning av tryckt text.

Skolverket har samlat en del viktig information om skillnaderna mellan digital läsning och läsning av tryckt text på sin hemsida.

Länk till Skolverket.

 


Exempelrapporter

Ordförståelse A och B 

Läshastighet A och B 

Läsförståelse A och B 

Rättstavning A och B
Här skriver eleverna sina svar på en svarsblankett. Dessa samlas in och testanvändaren noterar om orden är rätt- eller felstavade i vår digitala testplattform. När detta är gjort kan ett resultat genereras. 

Ladda hem manual för hur inmatningen går till i de fall man har gjort ett test i pappersversion och önskar mata in resultatet i HTS. Efter inmatning i HTS är det till exempel möjligt att ta ut en rapport med normerade värden.

 

Frågor & svar om digitala DLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet

HTS manualer, information, tips och instruktionsfilmer

 


Att använda svenska läs- och skrivdiagnostiska prov för elever med annat modersmål
 


 

Köp av digitalt material kräver avtal enligt GDPR och användarkonto till Hogrefe Testsystem, HTS. Det räcker alltså inte endast med e-handelslogin. 

** Läraren behöver även tillgång till handledningen vid digital testning.

• 5-steg för att komma igång med digital testning

• Läs mer om Hogrefe Testsystem, HTS

 


* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och eventuell frakt


 

Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen