DLS för skolår 4-6

Diagnostisk screening för analys av läs- & skrivförmåga

DLS skolår 4-6. Handledning (2010) inkl. tillägget för Läsförståelse II
280-001
670 kr
Lägg i varukorgen
DLS skolår 4-6. Läsförståelse II, läshäfte, pris/st. Ny förkortad version!
280-012
95 kr
Lägg i varukorgen
DLS skolår 4-6. Läsförståelse II, svarshäfte 25 st*/bunt. Ange antal bunt. Ny förkortad version!
280-013
530 kr
Lägg i varukorgen
DLS skolår 4-6. Rättstavning, version 1+2, svarsblankett med analysschema 25 st*/bunt. Ange antal bunt.
280-004
125 kr
Lägg i varukorgen
DLS skolår 4-6. Ordförståelse 25 st*/bunt. Ange antal bunt.
280-005
485 kr
Lägg i varukorgen
DLS skolår 4-6. Läshastighet Draken i månskenet 25 st*/bunt. Ange antal bunt.
280-006
455 kr
Lägg i varukorgen
DLS skolår 4-6. Läshastighet I isbjörnens rike 25 st*/bunt. Ange antal bunt.
280-007
360 kr
Lägg i varukorgen
DLS skolår 4-6. Klassammanställning med plats för 28 elever/st.
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

280-008
115 kr
Lägg i varukorgen

 

Av: Birgitta Järpsten & Karin Taube

Syfte: Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga

Ålder: Skolår 4–6

Administrering: Främst grupp

 DLS för skolår 4–6 är ett screeninginstrument som är lätt att administrera och används främst i grupp men kan även administreras individuellt. DLS för skolår 4–6 omfattar fyra delprov: Rättstavning, Ordförståelse, Läshastighet och Läsförståelse II.

I handledningen presenteras anvisningar för administrering och tolkning av proven samt normer. I handledningen redogörs också för utvecklings- och standardiseringsarbetet. Ett underlag för utvecklingssamtal av enskilda elevers resultat finns som kopieringsunderlag. 

Rättstavning finns i två versioner med olika svårighetsgrad. Varje version innehåller 36 uppgifter som representerar olika delar inom stavningsmetodiken.

För att kunna genomföra en kvalitativ analys av den enskilde elevens stavningsförmåga finns en särskild analystabell på elevens svarsblankett. 

Ordförståelse genomförs vid ett tillfälle och innehåller 40 flervalsuppgifter. 

Läshastighet finns i två versioner med olika svårighetsgrad. Läshastighetsprovet för skolår 4 består av texten, Draken i månskenet, och innehåller 35 uppgifter (distraktorer).

Läshastighetsprovet för skolår 5 och 6 består av texten I isbjörnens rike och innehåller 32 uppgifter (distraktorer).

Tolkning av läshastigheten i relation till läsförståelse av den lästa texten är möjlig.

Läsförståelse II är en kortare version av det ursprungliga läsförståelseprovet. Läsförståelse II omfattar tre av de tidigare texterna i provet (text 1, 3 och 4) med tillhörande 29 uppgifter. Tack vare det kortare innehållet kan provet genomföras vid ett och samma tillfälle. Testtiden är 40 minuter. Läsförståelse II har också fått omräknade normer (Staninevärden) som har beräknats på tidigare normdata för de tre texterna och de aktuella årskurserna.

Läsförståelse II består av ett läshäfte och svarshäfte samt ett separat tillägg till handledningen DLS för skolår 4 till 6. Tillägget behövs för att kunna använda Läsförståelse II och innehåller anvisningar till genomförande, rättning, poängsättning och tolkning samt nya Staninetabeller och statistiska analyser. Tillägget är kostnadsfritt och ingår vid köp av handledningen DLS för skolår 4–6 eller Läsförståelse II materialet.

Det tidigare Läsförståelseprovet har utgått.

FAQ om nya DLS för skolår 4–6 Läsförståelse II

Kan vi använda gamla läs- och svarshäften tillsammans med de omräknade normerna om vi stryker över Text 2 och de tillhörande uppgifterna?

   Om ni vill använda gamla läs- och svarshäften är det enklast att genomföra provet som det är och använda de normer som finns i handledningen från 2010.

   Om ni vill genomföra det kortare provet, Läsförståelse II, är det bäst att använda nya läshäften (art.nr. 280-012) och svarshäften (280-013).

Hur får vi tillägget till handledningen med de omräknade normerna och nya instruktionerna till Läsförståelse II?

   Tillägget är kostnadsfritt och ingår vid köp av DLS skolår 4–6 handledning eller Läsförståelse II materialet.

 


 

Normer
Standardiseringen av samtliga delprov genomfördes under oktober månad 2009 i en grupp om sammanlagt 2 119 elever.

>> Finlandssvenska normer till DLS ordförståelseprov för årskurs 5 finns att ladda ner här (pdf).

Materialet
Materialet i DLS för skolår 4–6 består av handledning till läraren, svarshäften och svarsblanketter till eleverna till proven Läsförståelse (läshäfte + svarshäfte), Rättstavning, Ordförståelse och Läshastighet (två prov). Elevernas svarshäften och svarsblanketter säljs i buntar om 25*. Läshäftet till läsförståelseprovet kan återanvändas och säljs styckvis.

I materialet ingår även en sammanställningsblankett för sammanställning och översikt av resultaten för samtliga elever i klassen. Klassammanställningen säljs i buntar om 10*.

Exempelsidor från materialet (pdf):

DLS för skolår 4-6 handledning

DLS för skolår 4-6 läsförståelse II

DLS för skolår 4-6 läsförståelse II svarshäfte

 


 

Att använda svenska läs- och skrivdiagnostiska prov för elever med annat modersmål

 


 
* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen