DLS för skolår 2-3

Diagnostisk screening för analys av läs- & skrivförmåga

DLS skolår 2-3. Handledning (2013)
282-001
670 kr
Lägg i varukorgen
DLS. Skolår 2, läsförståelse, svarshäfte 25 st*/bunt. Ange antal bunt.
282-002
530 kr
Lägg i varukorgen
DLS. Skolår 2, samma ljud, svarshäfte 25 st*/bunt. Ange antal bunt.
282-003
405 kr
Lägg i varukorgen
DLS. Skolår 2, rättstavning, svarsblankett 25 st*/bunt. Ange antal bunt.
282-004
125 kr
Lägg i varukorgen
DLS. Skolår 2, ordförståelse, svarshäfte 25 st*/bunt. Ange antal bunt.
282-005
355 kr
Lägg i varukorgen
DLS. Skolår 2, klassammanställning 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
282-006
115 kr
Lägg i varukorgen
DLS. Skolår 3, läsförståelse, svarshäfte 25 st*/bunt. Ange antal bunt.
283-002
530 kr
Lägg i varukorgen
DLS. Skolår 3, bokstäver & meningar, svarshäfte 25 st*/bunt. Ange antal bunt.
283-003
405 kr
Lägg i varukorgen
DLS. Skolår 3, rättstavning, svarsblankett 25 st*/bunt. Ange antal bunt.
283-004
125 kr
Lägg i varukorgen
DLS. Skolår 3, ordförståelse, svarshäfte 25 st*/bunt. Ange antal bunt.
283-005
355 kr
Lägg i varukorgen
DLS. Skolår 3, min läsning & skrivning (självbild), svarshäfte 25 st*/bunt. Ange antal bunt.
283-006
215 kr
Lägg i varukorgen
DLS. Skolår 3, klassammanställning 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
283-007
115 kr
Lägg i varukorgen

 

Av: Birgitta Järpsten & Karin Taube

Syfte: Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga

Ålder: Skolår 2 och 3

Administrering: Främst grupp

 


 

DLS för skolår 2–3 är ett diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga. Proven är lättadministrerade och genomförs främst i grupp, men kan även administreras individuellt. 

DLS för skolår 2 omfattar fyra delprov: Läsförståelse, Rättstavning, Ordförståelse och Samma ljud. Proven ska genomföras i februari.

DLS för skolår 3 omfattar fem delprov: Läsförståelse, Rättstavning, Ordförståelse, Bokstäver och meningar samt självbildstestet Min läsning och skrivning. Proven ska genomföras i oktober.

Läsförståelse undersöker elevens förmåga att läsa och förstå skönlitterära texter. Proven för skolår 2 och 3 har elevnära texter av barnboksförfattaren Helen Rundgren. Proven har 20 flervalsuppgifter (tre hörförståelseuppgifter och 17 läsförståelseuppgifter). Provtiden är 30 minuter.

Rättstavning fångar stavningsförmågan vid skrivning av vanligt förekommande ord. Uppgifterna består av 20 prövningsord som presenteras i en sammanhängande berättelse. Provtiden är 30 minuter.

Ordförståelse ger en uppfattning om förmågan att förstå vanligt förekommande ord hämtade ur texter för barn i åtta- till tioårsåldern. Ordförståelse för skolår 2 består av 17 flersvarsuppgifter och ordförståelse för skolår 3 innehåller 20 flersvarsuppgifter. Provtiden är cirka 20 minuter.

Samma ljud ger en uppfattning om elevens allmänna fonologiska förmåga avseende enskilda bokstavsljud och ljudkombinationer. Uppgifterna består av upplästa stimulusord som presenteras i svarshäftet som bilder. De åtta uppgifterna, med fem deluppgifter vardera, administreras muntligt med fördel i mindre grupper. Provtiden är 10–15 minuter.

Bokstäver och meningar innehåller tre korta delprov som ger en uppfattning om elevens förmåga inom områdena alfabetisk ordning, meningsbyggnad, interpunktion och avskrift. Provtiden är 15–20 minuter.

Min läsning och skrivning är ett självbildstest för skolår 3 och fångar elevens bild av sin läs- och skrivförmåga. Provtiden är 15–20 minuter.

Handledningen innehåller administrerings- och tolkningsanvisningar samt normer för proven. I handledningen redogörs också för utveckling och standardisering av proven.

Normer
Proven för skolår 3 standardiserades i en grupp om cirka 800 elever under oktober 2012. Proven för skolår 2 standardiserades i en grupp om cirka 600 elever under februari 2013. 

>> Finlandssvenska normer för åk 1, 2 och 3 för ordförståelseprovet i DLS finns att ladda ner här (pdf).

Materialet
Materialet i DLS för skolår 2 och 3 består av handledning till läraren, elevernas svarshäften och svarsblanketter till proven Läsförståelse, Samma ljud, Rättstavning och Ordförståelse (skolår 2) samt proven Läsförståelse, Bokstäver och Meningar, Rättstavning, Ordförståelse och Min läsning och skrivning (skolår 3). Elevernas svarshäften och svarsblanketter säljs i buntar om 25*.

I materialet ingår även en sammanställningsblankett för skolår 2 respektive skolår 3 för sammanställning och översikt av resultaten för samtliga elever i klassen. Klassammanställningen säljs i buntar om 10*.

Exempelsidor från materialet (pdf):

DLS 2-3 Handledning

DLS 2 Läsförståelse

DLS 2 Samma ljud

DLS 3 Läsförståelse

DLS 3 Min läsning och skrivning

DLS 3 Ordförståelse

 


Rättelse i manualen

>> Förtydligande och rättelse i handledningen till DLS för skolår 2 och 3 (pdf). 


 

Att använda svenska läs- och skrivdiagnostiska prov för elever med annat modersmål

 


 
* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och frakt


 

Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen