LäsKedjor-2

Screeninginstrument, svenska och engelska, för årskurs 1-9 och år 1 i gymnasiet

LäsKedjor-2, handledning (2014)
260-101
615 kr
Lägg i varukorgen
Läskedjor-2, testhäfte skolår 1-9 och år 1 gymnasiet
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

260-102
510 kr
Lägg i varukorgen
WordChains, testprotokoll Skolår 3-9 och år 1 i gymnasiet
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

260-103
185 kr
Lägg i varukorgen
Läskedjor-2, bokstavskedjor testprotokoll
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

260-104
205 kr
Lägg i varukorgen
Läskedjor-2, ordkedjor testprotokoll
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

260-105
205 kr
Lägg i varukorgen
Läskedjor-2, meningskedjor testhäfte
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

260-106
225 kr
Lägg i varukorgen

 

Av: Christer Jacobson

Syfte: Bedömning av ordigenkänning eller ordavkodningsförmåga gällande svenska och engelska

Ålder: Skolår 1 till och med första året på gymnasiet

Administrering: Främst grupp

 


 

LäsKedjor-2 är ett standardiserat screeninginstrument för bedömning av läsförmåga hos elever i årskurs 1–9 och första året i gymnasiet. LäsKedjor-2 ger snabb och reliabel information om såväl klassens som enskilda elevers avkodningsförmåga. Metoden har utvecklats inom ramen för forskningsprojektet Läsutveckling i Kronoberg.

LäsKedjor-2 omfattar tre deltest: Bokstavskedjor, Ordkedjor och Meningskedjor samt ett tilläggsprov med engelska ordkedjor, WordChains. LäsKedjor-2 kan genomföras under höst- eller vårterminen. I årskurs 1 genomförs testning under vårterminen.

Bokstavskedjor, Ordkedjor och Meningskedjor 
Testhäftet Läskedjor-2 för årskurs 1-9 och första året i gymnasiet innehåller deltesten Bokstavskedjor, Ordkedjor och Meningskedjor, som kan administreras vid ett och samma testtillfälle. Varje deltest inleds med en övningsuppgift. Därefter får eleverna två minuter på sig att läsa och markera kedjorna i det deltestet. Vid genomförande av alla tre deltest är den totala testtiden 6 minuter exklusive tiden för instruktioner och övningsuppgifter. 

Från och med årskurs 3 rekommenderas att eleverna testas med samtliga tre deltest för att få en fullständig bild av elevens ordavkodningsförmåga och för att kunna identifiera de elever som riskerar att ha lässvårigheter eller dyslexi.

Deltesten finns även som separata delar. I årskurs 1 och 2 rekommenderas användning av deltesten Bokstavskedjor och Ordkedjor. De separata delarna kan också användas vid uppföljning.

WordChains
Testet består av 80 engelska ordkedjor. Testet inleds med en övningsuppgift och testtiden är två minuter. WordChains kan genomföras från och med årskurs 3.

Handledningen innehåller anvisningar för administrering och utvärdering av testet samt normer för våren och hösten. Vidare redogörs för testets teoretiska bakgrund, utveckling och standardisering samt för vissa jämförelser med den föregående versionen av testet. Ordkedjetestets utveckling över 25-års tid och studier inom forskningsprojektet Läsutveckling i Kronoberg presenteras i det avslutande kapitlet.

Normer
Standardiseringen av Bokstavskedjor, Ordkedjor och Meningskedjor ägde rum under hösten 2013 och våren 2014, vilket möjliggjorde framtagning av separata normer för testning under hösten alternativt våren.

Normerna för hösten baseras på sammanlagt 5 040 elever och finns för årskurs 2–9 och första året i gymnasiet.

Normerna för våren baseras på sammanlagt 3 850 elever och finns för årskurs 1–9.

Standardiseringen av WordChains ägde rum under våren 2014. För WordChains finns normer för våren. Normerna baseras på sammanlagt 2 628 elever och finns för årskurs 3–9 och första året i gymnasiet.

Normerna i LäsKedjor-2 presenteras som staninevärden per årskurs och totalgrupp. 

>> Finlandssvenska normer för nedladdning (pdf). 
Finlandssvenska normer för hela grundskolan, dvs. årskurs 1–9 samt gymnasiets årskurs 1. Normer för Wordchains finns för årskurs 5–9 samt årskurs 1 i gymnasiet.


 

Att använda svenska läs- och skrivdiagnostiska prov för elever med annat modersmål

 


 
* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen