FAQ ABAS-3

Hur fungerar skattningsskalan?

Formulären innehåller drygt 200 påståenden som presenteras funktionsområdesvis och i stigande svårighetsgrad. Varje påstående skattas på en fyrgradig skala där varje skalsteg har sin bestämda betydelse.

Skattning 0 innebär att den skattade inte har förutsättningarna och eller förmågan att alls utföra beteendet som efterfrågas till exempel pga. låg ålder eller funktionsnedsättning.

Om den skattade har förmågan och förutsättningarna så skattas påståenden som 1-3 beroende på hur ofta beteendet utförs självständigt och utan hjälp.

1 motsvarar aldrig eller nästan aldrig, 2 ibland och 3 alltid eller nästan alltid.

 


 

Hur beräknas och presenteras resultatet?

Råpoängen räknas samman för varje funktionsområde för sig och konverteras till skalpoäng
(M = 10, SD = 3). Skalpoängen summeras och summorna konverteras till standardpoäng
(M = 100, SD = 15) för adaptiva domäner och GAF. Skalpoängen och standardpoängen kan sedan föras in i en grafisk profil.

 


 

Vilket formulär ska jag välja om två olika formulär fungerar för åldern på den som ska testas?

Vägledning finns på sidan 24 i manualen. I korthet: 

  • Använd Föräldraformulär 0–5 år och Pedagogformulär 2–5 år för 5-åringar som går i förskolan eller som misstänks ha låg funktionsnivå. 
     
  • Använd formulären för 5–21 år för 5-åringar som börjat grundskolan och för ungdomar 16–21 år som går i grundskolan eller gymnasiet.
     
  • Välj vuxenformuläret för ungdomar 16–21 år som inte går i grundskolan eller gymnasiet.

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen