ABAS-3 Intervention Planner

 

 


Intervention Planner är ett komplement till ABAS-3 och innehåller förslag på interventioner med utgångspunkt i enskilda påståenden i varje funktionsområde. Användaren ges konkreta förslag på insatser för att öka den adaptiva funktionen inom respektive funktionsområde. Intervention Planner finns för närvarande enbart på engelska, men en svensk version är planerad att komma i slutet av 2021.

Intervention Planner innehåller fem kapitel som vart och ett motsvarar ett formulär. Inom varje kapitel presenteras ett funktionsområde i taget med samtliga påståenden uppställda i nummerordning. Till varje påstående hör en kort beskrivning av lämpliga interventioner som syftar till att öka funktionen inom det beteende som påståendet handlar om.

Här är ett exempel på hur det kan se ut i Intervention Planner. Detta påstående hör till det adaptiva funktionsområdet Self-Care (Självomsorg) i Föräldraformulär 0–5 år:

 

 

För att underlätta för dig som använder Intervention Planner har vi sammanställt namnen på de olika formulären, adaptiva domänerna och funktionsområdena på engelska och svenska.


Form


Formulär

Adult Form, self-report

Vuxenformulär, självskattning

Adult Form, rated by others

Vuxenformulär, närståendeskattning

Parent Form

Föräldraformulär (5‒21 år)

Parent/Primary Caregiver Form

Föräldraformulär (0–5 år)

Teacher Form

Pedagogformulär (5–21 år)

Teacher/Daycare Provider Form

Pedagogformulär (2–5 år)


Adaptive domain


Adaptiv domän

Conceptual domain (CON)

Kognitiv domän (KOG)

Practical domain (PR)

Praktisk domän (PRA)

Social domain (SO)

Social domän (SOC)


Adaptive skill area


Adaptivt funktionsområde

Communication (Com)

Kommunikation (Kom)

Community Use (CU)

Samhällsdelaktighet (Sam)

Functional Academics (FA)

Funktionella skolkunskaper (Kun)

Functional Pre-Academics (FA)

Funktionella förskolekunskaper (Kun)

Health and Safety (HS)

Hälsa och säkerhet (HS)

Home Living (HL)

Vardagsförmågor i hemmet (VF)

Leisure (LS)

Fritid (Fri)

Motor (MO)

Motorik (Mot)

School Living (SL)

Vardagsförmågor i skolan/förskolan (VF)

Self-Care (SC)

Självomsorg (SO)

Self-Direction (SD)

Självstyrning (SS)

Social (Soc)

Socialt (Soc)

Work (WK)

Arbete (Arb)


General Adaptive Composite (GAC)
 


Generell adaptiv
funktion (GAF)

 

 

 


 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen