Välkommen till vår nya hemsida och e-handel!

Du som redan är e-handelskund ska nu bara byta lösenord för att logga in

BYT LÖSENORD HÄR – klicka på "Begär nytt lösenord".

En trevlig nyhet är att du kan söka information på produktsidorna i sökrutan. Till exempel söka på produktnamn, artikelnummer eller författare.

Är du inte e-handelskund sedan tidigare kan du ansöka om e-handelslogin här


 

ABAS-3

Adaptive Behavior Assessment Stystem, Third Edition

•  Bedömning av adaptiv funktion från 0 till 89 års ålder
•  Svensk-danska normer
•  Översättning och anpassning till svenska av Eric Zander och Sven Bölte

ABAS-3 är en standardiserad och enhetlig metod för att kartlägga en individs adaptiva funktion under hela livet ur olika informanters perspektiv. 

Nytt i ABAS-3 är, förutom reviderat och uppdaterat iteminnehåll, möjligheten att bedöma adaptiv funktion hos fler åldersgrupper än tidigare, från 0 till 89 år. 

Läs merPlanerat underhåll av Hogrefe testsystem, HTS

Från tisdag 20/4 kl 22 till onsdag 21/4 kl 02

På ovan nämnda tider kommer Hogrefe Testsystem, HTS, att ligga nere på grund av planerat underhåll och uppdatering.

Det betyder att man inte kan administrera test vid dessa tidpunkter samt att testpersonerna inte heller kommer åt att göra sina test vid dessa tillfällen. Därför bör testadministratören informera testpersonerna om vilka tider de säkert kan genomföra testen vilket är: 

måndag – lördag kl 7–22 och söndag kl 11–22

 


ECERS-3

The Early Childhood Environment Rating Scale, Third Edition

Utvärdering och utveckling i förskolan, tredje utgåvan

ECERS-3 är ett strukturerat observationsverktyg för att utvärdera förskolemiljön för barn i åldern 3 till 5 år. Verktyget utvärderar såväl den fysiska miljön och olika aktiviteter som samspelet mellan barn och pedagoger. Det innehåller även utvärdering av åldersanpassade aktiviteter för läs- och skrivinlärning samt matematik.

Läs mer


NEO-kurs

 

Webbaserad certifieringskurs i personlighetstest NEO.
För rekryterare.

För en evidensbaserad rekryteringsprocess hålls en NEO-PI-3 certifieringskurs 22 och 23 april.

Kursledare:
Leg. psykolog och specialist i arbets- och organisationspsykologi Sara Henrysson Eidvall samt leg. psykolog Lovisa Alehagen.

Läs mer och anmäl dig här


Digital utbildning i begåvningstest SON-R.
För psykologer.

Grundkurs 27-28 maj

Fördjupningskurs 14 eller 23 september

Läs mer och anmäl dig här

 

SON-R 2-8 är ett icke-verbalt begåvningstest för bedömning av barn 2-8 år. Läs mer
SON-R  6-40 är ett icke-verbalt begåvningstest för bedömning av barn, från 6 år, och vuxna. Läs mer


TIFT

Tidig fonologisk träning i grupp för 4- och 5-åringar i förskolan

TIFT är ett program för förskolan för att på ett lekfullt sätt träna den fonologiska medvetenheten hos fyra- och femåriga barn. 

Studier visar att tidig fonologisk träning underlättar barnets möte med den språkliga träningen i förskoleklass och den tidiga läsinlärningen i skolan. TIFT kan bidra till att ge en bra grund för barnet inför skolstart.

De olika momenten och materialen i TIFT är lekfulla och inbjuder barnen till samarbete. 

Läs mer


Corona pandemi

Råd vid testning på distans

Att tänka på när man inte har möjlighet att testa på plats

I dessa tider när mycket arbete sker på distans har vi fått frågor om hur man då genomför testning på bästa sätt. Vi har därför samlat en mängd goda råd för testning på distans, det vill säga när man inte har möjlighet att testa testpersonen på plats.

Du kan bland annat ta del av vad du ska tänka på gällande juridiska och etiska överväganden, vilka test som kan lämpa sig att administrera på distans, hur testsituationen ska planeras och tolkning av testresultaten.

Läs mer

 


 

SOMT

Bedömning av språk- och läsförståelse för elever i skolår 4–7

SOMT (språkförståelse av ord, meningar och text) är ett nytt unikt testmaterial som ger en snabb bedömning av språk- och läsförståelse.

Det kan användas för såväl svensk- som flerspråkiga elever och består av ett grupprov samt ett uppföljande individualprov för de elever som uppvisar svårigheter i grupprovet.

Läs mer


 

Digital nyhet! Läsförståelseprovet i HTS 5.
DLS 7-9 och år 1 i gymnasiet.

Nu kan man komplettera sina digitala DLS-prov med läsförståelseprov för att undersöka elevernas läsförståelse vid digital läsning. Provet kan genomföras på dator eller surfplatta och resultatet finns tillgängligt för pedagogen direkt efter genomförd testning.

Läs mer


Corona pandemi

 

The Psychology of Pandemics

Hogrefe publicerar en rad vetenskapliga tidskrifter och vi vill nu erbjuda dig ett urval av intressanta artiklar med koppling till den rådande COVID-19 situationen.

Läs mer

 


 

Lästräning

 

Steg för steg – Lästräning hemma

Steg för steg är ett pedagogiskt lästräningsmaterial avsett för individuell lästräning hemma.
För barn i förskole- och lågstadieåldern.

Läs mer

 


 

BRIEF-2

 

Nu finns BRIEF-2 i digital version

BRIEF-2 är en standardiserad skattningsskala för bedömning av exekutiva funktioner hos barn och ungdomar i hem- och skolmiljö. 

Läs mer

 


 

Om SON-R, KONTAKT och ABAS-3

Boka in ett kostnadsfritt digitalt möte med Hogrefes produktspecialist, leg. psykolog Lovisa Alehagen, som berättar om testen och svarar på dina frågor.

SON-R 2-8 och SON-R 6-40. Icke-verbala begåvningstest för barn och vuxna

KONTAKT. Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar (8–19 år) med autismspektrumtillstånd

ABAS-3. En standardiserad och enhetlig metod för att kartlägga en individs adaptiva funktion under hela livet ur olika informanters perspektiv.

Läs mer


 


Griffiths Scales of Child Development (3rd Edition).

Utvecklingsbedömning av barn i åldern 0–6 år.

Nyhet! Svensk version av Griffiths III

Nu finns den svenska översättningen av administreringsmanualen (Manual Part II i det engelska materialet) samt testprotokoll och rithäfte i lager. 

Läs mer

 


 

 

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen