Se kommande evenemang där Hogrefe är stolt sponsor

 


 

Digital certifieringskurs i personlighetstestet ​​​​​​NEO-PI-3

28 och 29 mars

Kursen riktar sig särskilt till dig som avser använda NEO-PI-3 inom det arbetspsykologiska fältet vid urval, omplacering, teamutveckling, ledarskapsutveckling och karriärplanering.

Läs mer


 

Projektledare/redaktör till testutveckling 

Vi behöver nu utöka och förstärka vårt svenska testutvecklingsteam med en projektledare. Arbetet innebär planering och ledning av utvecklingsprojekt ”från ax till limpa” i samarbete med externa samarbetspartners och det egna teamet. Projektledaren har ofta en aktiv roll i testutvecklingsarbetet och är ansvarig för redigering och slutproduktion. 

Vi söker dig med psykologexamen och som har ett genuint intresse för psykometrisk testning.

Läs mer


 

Webinar: Så kan även subtila avvikelser i social förmåga fångas upp vid screening

Torsdag 17 februari kl. 15–16

Skattningsskalan SRS-2 syftar till att bedöma sociala färdigheter hos 2,5–69-åringar.

I detta webinar berättar Lovisa Alehagen mer om att mäta autistiska drag med SRS-2, som har utvecklats i nära samarbete med KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet).

Läs mer


 

ABAS-3 interventionsguide finns nu på svenska

ABAS-3 interventionsguide är ett stöd i behandlingsplanering efter en bedömning med ABAS-3. Interventionsguiden ger behandlaren konkreta exempel på aktiviteter för att öka adaptiv funktion inom olika funktionsområden. Varje aktivitet utgår från de enskilda påståendena i ABAS-3 formulären.

Läs mer och se exempelsidor
​​​​​​

 


Webinar: Fördelen med att mäta adaptiv funktion i alla åldrar med samma instrument

Torsdag 27 januari kl 10–11

ABAS-3 (Adaptive Behavior Assessment System, Third Edition), som är en standardiserad skattningsskala för bedömning av adaptiv funktion hos barn, ungdomar och vuxna, presenteras i detta kostnadsfria webinar för dig som är leg. psykolog eller student på psykologprogram.

Även nya svenska interventionsguiden presenteras.

Läs mer


 

 

Viktig information till dig som använder Hogrefe testsystem, HTS:

För närvarande har vi tekniska problem med HTS-testning på surfplattor. Vi rekommenderar därför att digital testning endast genomförs på dator.


Ovan är ett exempel på totalpoäng och graf från en resultatrapport som snabbt och automatiskt genereras efter skattning.

Nyhet! Digital version av skattningsskalan SRS-2

Automatisk uträkning ger ett snabbt och säkert resultat

Skattningsskalan SRS-2 (Social Responsiveness Scale, Seccond Edition) syftar till att bedöma sociala färdigheter hos 2,5–69-åringar.

Den digitala versionen av SRS-2 går att genomföra på dator eller surfplatta genom Hogrefe Testsystem, HTS.

Testledaren väljer det SRS-2 formulär som ska användas. Respondenten kan sedan genomföra skattningen på plats eller hemma via en länk. Snabbt och säkert genererar HTS poängberäkningen som presenteras i en förklarande rapport.

Läs mer


 

Nytt begåvningstest för användning vid rekrytering

IST-Screening är ett begåvningstest som har utvecklats för användning inom rekrytering och urval. Testet används med fördel tidigt i urvalsprocessen för att välja ut de sökanden som bör gå vidare till nästa steg i urvalet.

IST-Screening kan användas i alla slags rekryteringar och är särskilt användbart om antalet sökanden är stort. 

Läs mer

 


 

 

BOMAT begåvningstest – nu med svenska normer

BOMAT är utvecklat för att användas i bedömningar i arbetslivet och att särskilja mellan individer med generell begåvningsnivå över genomsnittet. Testet är därför speciellt användbart vid rekrytering till befattningar där det ställs stora krav på komplex problemlösningsförmåga.

Läs mer


 

Välkommen till vår nya hemsida och e-handel!

Du som redan är e-handelskund ska nu bara byta lösenord för att logga in

BYT LÖSENORD HÄR – klicka på "Begär nytt lösenord".

En trevlig nyhet är att du kan söka information på produktsidorna i sökrutan. Du kan till exempel söka på produktnamn, artikelnummer eller författare.

Är du inte e-handelskund sedan tidigare kan du ansöka om e-handelslogin här


 

Utbildning i ALMA (The Autism Quality of Life CBT Method for Adults) med Susanne Bejerot

Fredag 15 oktober och fredag 26 november
Webinar (Zoom)

ALMA är en KBT-baserad gruppbehandling för vuxna med autismspektrumsyndrom. 

Denna utbildning är riktad till dig som vill arbeta psykoterapeutiskt och pedagogiskt med ungdomar (över 16 år) och vuxna med autismspektrumtillstånd.

Läs mer om ALMA här

Läs mer och anmäl dig till kursen här


TIFT-användare berättar om materialet

TIFT är tidig fonologisk träning i grupp för förskolan. Det är ett program för att på ett lekfullt sätt träna den fonologiska medvetenheten hos fyra- och femåriga barn.

Här berättar Anna Aspelin och Elisabeth Gärde om hur de använder materialet.

 


ABAS-3

Adaptive Behavior Assessment Stystem, Third Edition

•  Bedömning av adaptiv funktion från 0 till 89 års ålder
•  Svensk-danska normer
•  Översättning och anpassning till svenska av Eric Zander och Sven Bölte

ABAS-3 är en standardiserad och enhetlig metod för att kartlägga en individs adaptiva funktion under hela livet ur olika informanters perspektiv. 

Nytt i ABAS-3 är, förutom reviderat och uppdaterat iteminnehåll, möjligheten att bedöma adaptiv funktion hos fler åldersgrupper än tidigare, från 0 till 89 år. 

Läs mer

 


ECERS-3

The Early Childhood Environment Rating Scale, Third Edition

Utvärdering och utveckling i förskolan, tredje utgåvan

ECERS-3 är ett strukturerat observationsverktyg för att utvärdera förskolemiljön för barn i åldern 3 till 5 år. Verktyget utvärderar såväl den fysiska miljön och olika aktiviteter som samspelet mellan barn och pedagoger. Det innehåller även utvärdering av åldersanpassade aktiviteter för läs- och skrivinlärning samt matematik.

Läs mer


TIFT

Tidig fonologisk träning i grupp för 4- och 5-åringar i förskolan

TIFT är ett program för förskolan för att på ett lekfullt sätt träna den fonologiska medvetenheten hos fyra- och femåriga barn. 

Studier visar att tidig fonologisk träning underlättar barnets möte med den språkliga träningen i förskoleklass och den tidiga läsinlärningen i skolan. TIFT kan bidra till att ge en bra grund för barnet inför skolstart.

De olika momenten och materialen i TIFT är lekfulla och inbjuder barnen till samarbete. 

Läs mer


Corona pandemi

Råd vid testning på distans

Att tänka på när man inte har möjlighet att testa på plats

I dessa tider när mycket arbete sker på distans har vi fått frågor om hur man då genomför testning på bästa sätt. Vi har därför samlat en mängd goda råd för testning på distans, det vill säga när man inte har möjlighet att testa testpersonen på plats.

Du kan bland annat ta del av vad du ska tänka på gällande juridiska och etiska överväganden, vilka test som kan lämpa sig att administrera på distans, hur testsituationen ska planeras och tolkning av testresultaten.

Läs mer

 


 

SOMT

Bedömning av språk- och läsförståelse för elever i skolår 4–7

SOMT (språkförståelse av ord, meningar och text) är ett nytt unikt testmaterial som ger en snabb bedömning av språk- och läsförståelse.

Det kan användas för såväl svensk- som flerspråkiga elever och består av ett grupprov samt ett uppföljande individualprov för de elever som uppvisar svårigheter i grupprovet.

Läs mer


 

Digital nyhet! Läsförståelseprovet i HTS 5.
DLS 7-9 och år 1 i gymnasiet.

Nu kan man komplettera sina digitala DLS-prov med läsförståelseprov för att undersöka elevernas läsförståelse vid digital läsning. Provet kan genomföras på dator eller surfplatta och resultatet finns tillgängligt för pedagogen direkt efter genomförd testning.

Läs mer


Corona pandemi

 

The Psychology of Pandemics

Hogrefe publicerar en rad vetenskapliga tidskrifter och vi vill nu erbjuda dig ett urval av intressanta artiklar med koppling till den rådande COVID-19 situationen.

Läs mer

 


 

Lästräning

 

Steg för steg – Lästräning hemma

Steg för steg är ett pedagogiskt lästräningsmaterial avsett för individuell lästräning hemma.
För barn i förskole- och lågstadieåldern.

Läs mer

 


 

BRIEF-2

 

Nu finns BRIEF-2 i digital version

BRIEF-2 är en standardiserad skattningsskala för bedömning av exekutiva funktioner hos barn och ungdomar i hem- och skolmiljö. 

Läs mer

 


 

Om SON-R, KONTAKT och ABAS-3

Boka in ett kostnadsfritt digitalt möte med Hogrefes produktspecialist, leg. psykolog Lovisa Alehagen, som berättar om testen och svarar på dina frågor.

SON-R 2-8 och SON-R 6-40. Icke-verbala begåvningstest för barn och vuxna

KONTAKT. Social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar (8–19 år) med autismspektrumtillstånd

ABAS-3. En standardiserad och enhetlig metod för att kartlägga en individs adaptiva funktion under hela livet ur olika informanters perspektiv.

Läs mer


 


Griffiths Scales of Child Development (3rd Edition).

Utvecklingsbedömning av barn i åldern 0–6 år.

Nyhet! Svensk version av Griffiths III

Nu finns den svenska översättningen av administreringsmanualen (Manual Part II i det engelska materialet) samt testprotokoll och rithäfte i lager. 

Läs mer

 


 

 

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen