Tillfälliga tekniska problem förekommer i Hogrefe Teststystem, HTS

Just nu är det tyvärr ibland tekniska problem med Hogrefe Testsystem p.g.a. överbelastning.

Vårt internationella team arbetar aktivt för att lösa detta.

Planerat tekniskt underhåll, då plattformen kommer att ligga nere:

Onsdag 22/5 kl 22:00 – torsdag 23/5 kl 01:00

Läs mer

 


 

Förbeställning sommaren 2024 – fri frakt inom Sverige

Nu har vi öppnat förbeställningen av material för kartläggning och träning av läs- och skrivförmåga för de skolverksamheter som kommer att ha sommarstängt.

Välkommen med din förbeställning senast fredag 5 juli för att få leveransen 5–28 augusti.

Läs mer

 


 

 

Vinn 500 kr att använda vid en beställning

I år fyller Hogrefe Group 75 år. Det firar vi bland annat med att varje månad lotta ut 500 kr för användning vid ett beställningstillfälle.

Läs mer


 

Nu finns äntligen ABAS-3 i digital version

ABAS-3 är en skattningsskala för bedömning av adaptiv funktion hos 0–89-åringar.

Med den digitala versionen i Hogrefe Testystem, HTS, besvarar respondenterna formulären på dator eller surfplatta.

Den automatiska poängberäkningen ger ett snabbt och säkert resultat.

Läs mer

 


 

Beräkna teståldern med några knapptryckningar

Hogrefe Diagnostic Toolbox är ett praktiskt verktyg för alla som arbetar med psykologisk testning. Appen hjälper dig med beräkningar som ofta är tidskrävande, såsom beräkning av testålder.

Appen finns för närvarande på engelska och kan laddas ned i App Store eller Google Play (sök: Hogrefe Diagnostik-Toolbox)

Hogrefe Diagnostic Toolbox finns också som webbversionNomine – ett nytt svenskt benämningstest

Nomine är ett bildbaserat benämningstest som prövar produktivt ordförråd hos barn i åldern 6 till 11 år. 

Testet har utvecklats av logoped Gertrud Edquist och har utprovats och validerats i flera studier. 

Normerna är insamlade i en grupp barn med svenska som starkaste språk.

Behörighet: leg logoped och leg psykolog

Läs mer


 

En bok för dig som arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter och dyslexi

Teoretisk och vetenskaplig kunskap samt praktiska råd

Boken ger dig en utförlig beskrivning av utredningsprocessen och förslag på en mängd åtgärder och övningar. Bland annat presenteras en lästräningsmetod som syftar till att utveckla elevers läsflyt.

Läs mer

 


 

 

​​​Hogrefe Publishing Group fyller 75 år

Läs mer och fira med oss!


 

Fler psykologstudenter sökes för meriterande extrajobb!

Nu söker vi dig som är psykologstudent, är intresserad av psykologiska test och forskning, och vill jobba med att testa barn och ungdomar! 

Vi håller för närvarande på med normeringen av den svenska versionen av testet Intelligence and Development Scales – 2 (IDS-2), och söker nu fler testledare.

Läs mer


 

 

 

Psykoterapi för vuxna med ADHD
Ny plats för ljudfilerna: Övningar i medveten närvaro

Nu finns en ny sida att dela med deltagarna i Psykoterapi för vuxna med ADHD: 

bit.ly/3q5dMaw

På sidan öppnar man ljudfilerna en och en. Det är inget annat som stör.


 

 

SKOLKONTAKT

SKOLKONTAKT en vetenskapligt utvecklad metod för social färdighetsträning i grupp för att användas i skolan, och är avsedd för elever i högstadiet och gymnasiet.

SKOLKONTAKT har tagits fram på KIND, Karolinska Institutets kompetenscentrum om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Läs mer om SKOLKONTAKT


 

SON-R 2-8 – ett icke-verbalt begåvningstest

SON-R 2-8 (Snijder Oomens Nonverbal Intelligence Test) för bedömning av barn från 2 år upp till 8 år. 

Engelskspråkig originalversion med administreringsmanual och testprotokoll på svenska.

Eftersom testet kan administreras helt utan talade eller skrivna instruktioner lämpar det sig särskilt väl för bedömning av barn med språk- eller kommunikationssvårigheter och för testning av barn med annat modersmål än svenska.

Läs mer


 

Filmed webinar:

Griffiths III: past, present and future in child development assessment

View the webinar here (Vimeo)


 

TOP – Dark Triad of Personality at Work

TOP är ett arbetsrelaterat personlighetsformulär som mäter egenskaper inom den så kallade mörka triaden. Testet identifierar egenskaper som utgör en potentiell risk för hur en individ fungerar i en organisation. TOP utgör därmed ett värdefullt komplement till testinstrument som främst kartlägger positiva eller önskvärda personlighetsegenskaper, prestationsmotivation och kognitiva förmågor.

Läs mer

 


 

Conners 3 för omfattande bedömning av ADHD och komorbida tillstånd – nu även i digital version

Läs mer


 

 

ALMA är KBT-gruppbehandling för vuxna med autismspektrumsyndrom

I den drygt 20 minuter långa filmen berättar leg. hälso- och sjukvårdskuratorerna Ann-Charlotte Lund och Amanda Personne om hur de använder ALMA.

Läs mer om ALMA


 

Nyfiken på lästräning?

Se den filmade frågestunden med Lisa Marx

Detta är en filmad öppen frågestund från 4 maj 2022. Här svarar Lisa Marx, författare av Jämna steg och Steg för steg, på frågor om lästräning.

Läs mer om Jämna steg och se exempel ur materialet

 


 

 

SOMT digital poängsättning 

SOMT är språkförståelse av ord, meningar och text, för skolår 4–7.

För grupprovet finns nu möjlighet till digital poängsättning i Hogrefe Testsystem, HTS.

Läs mer


 

ABAS-3 interventionsguide på svenska

ABAS-3 interventionsguide är ett stöd i behandlingsplanering efter en bedömning med ABAS-3. Interventionsguiden ger behandlaren konkreta exempel på aktiviteter för att öka adaptiv funktion inom olika funktionsområden. Varje aktivitet utgår från de enskilda påståendena i ABAS-3 formulären.

Läs mer och se exempelsidor
​​​​​​

 


Ovan är ett exempel på totalpoäng och graf från en resultatrapport som snabbt och automatiskt genereras efter skattning.

Digital version av skattningsskalan SRS-2

Automatisk uträkning ger ett snabbt och säkert resultat

Skattningsskalan SRS-2 (Social Responsiveness Scale, Seccond Edition) syftar till att bedöma sociala färdigheter hos 2,5–69-åringar.

Den digitala versionen av SRS-2 går att genomföra på dator eller surfplatta genom Hogrefe Testsystem, HTS.

Testledaren väljer det SRS-2 formulär som ska användas. Respondenten kan sedan genomföra skattningen på plats eller hemma via en länk. Snabbt och säkert genererar HTS poängberäkningen som presenteras i en förklarande rapport.

Läs mer


 

Begåvningstest avsett för screening vid rekrytering

IST-Screening är ett begåvningstest som har utvecklats för användning inom rekrytering och urval. Testet används med fördel tidigt i urvalsprocessen för att välja ut de sökanden som bör gå vidare till nästa steg i urvalet.

IST-Screening kan användas i alla slags rekryteringar och är särskilt användbart om antalet sökanden är stort. 

Läs mer

 


 

 

BOMAT begåvningstest

BOMAT är utvecklat för att användas i bedömningar i arbetslivet och att särskilja mellan individer med generell begåvningsnivå över genomsnittet. Testet är därför speciellt användbart vid rekrytering till befattningar där det ställs stora krav på komplex problemlösningsförmåga.

Läs mer


TIFT-användare berättar om materialet

TIFT är tidig fonologisk träning i grupp för förskolan. Det är ett program för att på ett lekfullt sätt träna den fonologiska medvetenheten hos fyra- och femåriga barn.

Här berättar Anna Aspelin och Elisabeth Gärde om hur de använder materialet.

 

 


ECERS-3

The Early Childhood Environment Rating Scale, Third Edition

Utvärdering och utveckling i förskolan, tredje utgåvan

ECERS-3 är ett strukturerat observationsverktyg för att utvärdera förskolemiljön för barn i åldern 3 till 5 år. Verktyget utvärderar såväl den fysiska miljön och olika aktiviteter som samspelet mellan barn och pedagoger. Det innehåller även utvärdering av åldersanpassade aktiviteter för läs- och skrivinlärning samt matematik.

Läs mer


TIFT

Tidig fonologisk träning i grupp för 4- och 5-åringar i förskolan

TIFT är ett program för förskolan för att på ett lekfullt sätt träna den fonologiska medvetenheten hos fyra- och femåriga barn. 

Studier visar att tidig fonologisk träning underlättar barnets möte med den språkliga träningen i förskoleklass och den tidiga läsinlärningen i skolan. TIFT kan bidra till att ge en bra grund för barnet inför skolstart.

De olika momenten och materialen i TIFT är lekfulla och inbjuder barnen till samarbete. 

Läs mer


Corona pandemi

Råd vid testning på distans

Att tänka på när man inte har möjlighet att testa på plats

Vi har samlat en mängd goda råd för testning på distans, det vill säga när man inte har möjlighet att testa testpersonen på plats.

Du kan bland annat ta del av vad du ska tänka på gällande juridiska och etiska överväganden, vilka test som kan lämpa sig att administrera på distans, hur testsituationen ska planeras och tolkning av testresultaten.

Läs mer

 


 

SOMT

Bedömning av språk- och läsförståelse för elever i skolår 4–7

SOMT (språkförståelse av ord, meningar och text) är ett nytt unikt testmaterial som ger en snabb bedömning av språk- och läsförståelse.

Det kan användas för såväl svensk- som flerspråkiga elever och består av ett grupprov samt ett uppföljande individualprov för de elever som uppvisar svårigheter i grupprovet.

Läs mer


 

Digitalt! Läsförståelseprovet i HTS.
DLS 7-9 och år 1 i gymnasiet.

Nu kan man komplettera sina digitala DLS-prov med läsförståelseprov för att undersöka elevernas läsförståelse vid digital läsning. Provet kan genomföras på dator eller surfplatta och resultatet finns tillgängligt för pedagogen direkt efter genomförd testning.

Läs mer


 

 

Lästräning

 

Steg för steg – Lästräning hemma

Steg för steg är ett pedagogiskt lästräningsmaterial avsett för individuell lästräning hemma.
För barn i förskole- och lågstadieåldern.

Läs mer

 


 

BRIEF-2

 

BRIEF-2 i digital version

BRIEF-2 är en standardiserad skattningsskala för bedömning av exekutiva funktioner hos barn och ungdomar i hem- och skolmiljö. 

Läs mer

 


 

 

 

 

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen