Digital testning – DLS för skolår 7-9 och år 1 i gymnasiet

 


Deltest & exempel

Digitala deltest tillhörande DLS för skolår 7–9 och år 1 i gymnasiet:

Ordförståelse A och B 
Exempelrapporter Ordförståelse:

Läshastighet A och B 
Exempelrapporter Läshastighet:

Läsförståelse A och B 
Exempelrapporter Läsförståelse:

Rättstavning A och B – här skriver eleverna sina svar på en svarsblankett. Dessa samlas in och testanvändaren noterar om orden är rätt- eller felstavade i vår digitala testplattform. När detta är gjort kan ett resultat genereras. 
Manual för hur inmatningen går till.


Att börja testa digitalt

Testning digitalt underlättar arbetet för pedagogen genom att proven kan både administreras, rättas och utvärderas i testsystemet. Testresultaten är tillgängliga direkt efter genomförd testning och de olika funktionerna i testsystemet möjliggör snabb identifiering av de resultat som behöver följas upp. Resultaten kan läsas direkt på skärmen eller skrivas ut i form av en rapport. Det går även att exportera resultat till olika format som PDF, Excel och csv. 

Testning kan ske på dator eller surfplatta med en stabil uppkoppling till internet. Vid användning av digitala test behöver testanvändaren även den tryckta handledningen för mer ingående information om proven.


Användarkonto i Hogrefe Testsystem, HTS

När pedagogen/testanvändaren beställer digitala test för första gången får hen via mail information samt två avtal:

  • Uppdragsavtal för databehandling
  • Avtal Hogrefe Testsystem

Dessa avtal ska signeras av för verksamheten behörig/ansvarig person. De signerade dokumenten ska sedan skannas och mailas till oss. Därefter skickar vi ett mail med inloggningsuppgifter till HTS 5 samt en användarmanual, så att man kan börja använda testplattformen.

Ansök om användarkonto för skola här 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen