Inbjudan till högstadiet och gymnasiet

 

Anmälan

Välkommen att delta i normeringen av LS läsförståelse för skolår 7–9 och gymnasiets årskurs 1

 


Under oktober och november 2022 genomför Hogrefe en normering av LS Läsförståelse I, II och III.

Observera! Nu har vi fått in tillräckligt underlag för grundskolan men välkomnar gymnasiet med anmälan senast måndag 17 oktober.


 

LS reviderad är ett lättadministrerat diagnostiskt material för skolår 7–9 och gymnasiets årskurs 1. Utgångspunkten är en kvalitativ analys av läs- och skrivfunktionen som visar såväl starka som svaga sidor hos den enskilde eleven och ger möjlighet till individuellt anpassade åtgärder. Diagnoserna är konstruerade i varierande svårighetsgrad för att möjliggöra kontinuerlig uppföljning av elevernas läs- och skrivfärdigheter under hela högstadiet eller de första gymnasieåren.

Den senaste revideringen och normeringen av läsförståelseproven gjordes 2003. Nu har det blivit dags för en mindre revidering och ny normering av läsförståelseproven. Läsförståelse I och Läsförståelse II har blivit något reviderade med två nya texter som ersätter två av de gamla texterna i respektive prov. Innehållet i Läsförståelse III är oförändrat. Vilket av de tre läsförståelseproven som används beror främst på årskurs.

Vi erbjuder nu både högstadieskolor och gymnasieskolor en möjlighet att delta i normeringen av proven. Det sker genom att ni genomför något av de tre läsförståelseproven i era klasser någon gång under oktober eller november 2022. Provet tar ungefär en lektionstimme att genomföra inklusive instruktioner.

Hogrefe förser skolan med testmaterial och instruktioner och ombesörjer även för enkel retur av testmaterialet. Ni anmäler er till normeringen genom att fylla i nedanstående formulär.

Önskar ni mer information om normeringen är ni välkomna att mejla: [email protected]

Med vänlig hälsning,
Tiina Pukkila Sarilidou
Leg psykolog/Chef testutveckling


Anmälan

Vi återkopplar till er så snart vi kan! 

 

Normering av LS Läsförståelse hösten 2022

 

Skolans namn:

Skolans leveransadress (gatuadress):

Postnummer och ort:

 

Ansvarig pedagog (kontaktperson):

Namn:

E-post:

Mobilnummer:

 


 

Vi önskar delta med följande antal klasser och elever:


​​​

Gymnasiets årskurs 1

Högskoleförberedande program

Antal klasser:

Antal elever totalt:


Gymnasiets årskurs 1

Yrkesprogram

Antal klasser:

Antal elever totalt:


 

Eventuellt meddelande

 

 


 

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen