Tekniskt underhåll av Hogrefe Testsystem, HTS, 25/11

På grund av ett större tekniskt underhåll kommer HTS ligga nere och inte vara tillgängligt från lördag 25/11 kl. 07.00 till söndag 26/11 kl. 07.00

Detta innebär att systemet inte kommer att vara tillgängligt för att administrera eller genomföra några testningar under detta dygn. 

Hogrefe beklagar avbrottet och de olägenheter det eventuellt kommer att innebära för våra kunder.