NEO-PI-3 er sertifisert av DNV GL

>> Mer informasjon om NEO-PI-3

NEO-PI-3 Sertifiseringskurs 18.-19. mars

NEO-PI-3 er en revidering av NEO PI-R, ett av verdens mest veldokumenterte og anvendte personlighetstester. Den bygger på femfaktormodellen og beskriver personligheten ut fra fem store faktorer. NEO-PI-3 er den eneste personlighetstesten som er utviklet for å måle alle personlighetstrekkene som inngår i denne modellen, og har i flere år vært et helt sentraltinstrument i internasjonal personlighetsforskning. NEO-PI-3 kan blant annet anvendes som et diagnostisk instrument i rådgivning og i enkelte kliniske sammenhenger.

Rekrutteringer et annet vesentlig bruksområde for NEO-PI-3, og den er hyppig anvendt med hensyn til lederutvikling og teamutvikling. Testen er utviklet av de amerikanske forskerne Paul Costa Jr. og Robert McCrae, og er oversatt til norsk ved Øyvind L. Martinsen.


I samarbeid med professor Øyvind L. Martinsen, har gleden av å tilby et todagers kurs i administrering og tolkning av NEO-PI-3. Kurset henvender seg særlig til personer som ønskerå benytte NEO-PI-3 for seleksjon og lederutvikling.

Kurset tilfredsstiller kravet for lisensiering,og det utdeles kursbevis ved gjennomført deltakelse.

Deltakere vil etter endt kurs ha utfyllende viten om blant annet:

• Teorier om personlighet

• Trekk teori

• Test statistikk
  – Variasjon og samvariasjon
  – Reliabilitet og validitet
  – Korrelasjon, regresjon og faktoranalyser

• NEO faktorer og fasetter

• Forskning på fem-faktormodellen

• Utfylling av profilark

• Hvordan gi tilbakemelding

• Etikk i testing

• NEO brukt i seleksjon
  – Jobbanalyse
  – Sosialt ønskverdige responser

• NEO brukt i lederutvikling
  – Jobbanalyse


​​​​Tid: den 18. mars (kl. 10-16) og 19. mars (kl. 9-15).

Sted:  Scandic Solli, Parkveien 68, Oslo.


 Øyvind L. Martinsen er professor ved Institutt for ledelse ogorganisasjon ved Handelshøyskolen BI. Han har doktorgradi motivasjons psykologi fra Psykologisk Fakultet vedUniversitetet i Bergen. Martinsen har skrevet flere artikleri norske og internasjonale fagtidsskrifter om personlighet,motivasjon og kreativitet. Martinsen er i sin forskning særligopptatt av selvledelse, personlighetstrekk, lederevalueringog hvordan motivasjon og personlighet påvirker kreativitet. 

Generelle vilkår

Påmelding
Merk att påmeldingen er bindende.
Alle kursdager er obligatoriske.

Bekreftelse
Bekreftelse blir sendt så snart vi har mottatt din påmelding. Hvis kurset er fulltegnet vil vi kontakte deg for å diskutere alternativer.
Etter endt kurs vil du motta et diplom som en bekreftelse på gjennomført kurs.

Lunsj Og Overnattning
Lunsj og kaffe er inkludert i kursavgiften, eventuell overnattning må besørges på egen hånd.

Kursavgift
Kursavgiften er 16 000 NOK for begge dagene. Faktura for kursavgift blir sendt etter at kurset er avsluttet.
Alle priser er ekslusive merverdiavgift.

Avbestilling
Avbestilling skal sendes skriftlig. Ved avbestilling senest 4 uker før kursstart, debiteres 50% av kursavgiften.
Ved avbestilling mindre enn 4 uker før kursstart debiteres hele beløpet.


 

 Påmelding 
Sertifiseringskurs NEO-PI-3, 18.-19. mars

 

Navn*

E-post*

Telefon*

Arbeidsgiver*

Organisasjonsnummer*

Fakturaadresse*

Postnummer/sted*

Evt. Rekvisisjonsnummer

 

Tidligere kompetanse, erfaring og utdanning innen testbruk:

 

 

 

 


Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen