Normering under oktober och november 2023

Anmälan

 

Vill ni delta i normeringen av två nya test?

Anna Fouganthine och Christer Jacobson har konstruerat ett nytt individuellt avkodningstest, A1–A8, och ett grupptest, Diktamen Nonord, som Hogrefe Psykologiförlaget kommer att ge ut. Under mars och april 2023 påbörjades normeringen av dessa två test och fortsätter under oktober och november.

Avkodningsprov A1-A8

Avkodningstest där man läser separata ord på en viss tid, till exempel 1 minut, har länge funnits i Sverige där syftet har varit att följa elevers avkodningsutveckling över tid. Vi har sett ett behov av att utveckla denna typ av test men att undvika minneseffekter och inlärning av orden. Därför har vi tagit fram A1–A8 som består av åtta parallella versioner.

Varje deltest består av 158 unika ord. Orden är hämtade från den svenska Kellylistan. Varje deltest är uppbyggd på exakt samma sätt vad gäller kombinationer av konsonanter och vokaler, stavelser samt antal bokstäver. De första tre raderna är enklare med hänsyn taget till nybörjarläsare och svaga läsare.

Diktamen nonord

Testet består av 20 inspelade nonord som eleverna ska stava. Orden skulle kunna vara riktiga men betyder inget. Syftet med testet är att mäta olika aspekter av fonologisk förmåga, bland annat kopplingen ljud/bokstav.

 

Målet är att ta fram normer för de båda testen i årskurserna 2–9 och år 2 gymnasiet.

 


 

Hur deltar man?

A1–A8 är ett individualprov. Alla 8 parallella test i A1–A8 genomförs med varje elev i klassen någon gång under oktober och november månad. Det innebär att man inte behöver testa en elev med alla 8 test vid en tidpunkt utan man kan sprida ut testtillfällena.

Det går bra att vara flera testledare på en klass.

Varje test genomförs på 60 sekunder vilket innebär att ingen hinner läsa alla 158 ord. Testtiden är 8 X 60 sekunder = 8 minuter för alla 8 test + tid för instruktioner.

Diktamen nonord är ett grupprov och görs i samma klasser som avkodningsproven men det går bra att göra provet även i andra klasser som inte gör A1–A8.

Diktamen görs helst i halvklass eftersom det är viktigt att miljön är lugn och tyst så att eleverna kan höra de upplästa uppgifterna utan problem. Testtiden är cirka 10 minuter inklusive instruktioner.

 


 

Hogrefe förser skolan med testmaterial och instruktioner och ombesörjer även för enkel retur av testmaterialet. Proven behöver inte rättas utan skickas till Hogrefe för sammanställning och statistiska analyser.

Vid publicering kan de deltagande pedagogerna få ta del av det nya materialet.

 

Anmälan

 

Önskar ni mer information om normeringen är ni välkomna att mejla till [email protected]

 

 


 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen