Normering under oktober och november 2023

Anmälan

 

Vill ni delta i normeringen av LS läsförståelse för skolår 7–9 och gymnasiets årskurs 1?

LS reviderad är ett lättadministrerat diagnostiskt material för skolår 7–9 och gymnasiets årskurs 1.

Utgångspunkten är en kvalitativ analys av läs- och skrivfunktionen som visar såväl starka som svaga sidor hos den enskilde eleven och ger möjlighet till individuellt anpassade åtgärder.

Diagnoserna är konstruerade i varierande svårighetsgrad för att möjliggöra kontinuerlig uppföljning av elevernas läs- och skrivfärdigheter under hela högstadiet eller de första gymnasieåren.

Under oktober och november 2023 fortsätter Hogrefe med normering av LS Läsförståelse I, II och III som påbörjades hösten 2022.

Den senaste revideringen och normeringen av läsförståelseproven gjordes 2003. Inför den nya normeringen har Läsförståelse I och Läsförståelse II blivit något reviderade med två nya texter som ersätter två av de gamla texterna i respektive prov. Läsförståelse III är oförändrat till sitt innehåll. Vilket av de tre läsförståelseproven som används beror främst på årskurs.

Vi erbjuder nu både högstadieskolor och gymnasieskolor en möjlighet att delta i normeringen av proven. Det sker genom att ni genomför något av de tre läsförståelseproven i era klasser någon gång under oktober eller november 2022.

Provet tar ungefär en lektionstimme att genomföra inklusive instruktioner. Det är också möjligt att få ett preliminärt resultat på proven ni genomfört.

Hogrefe förser skolan med testmaterial och instruktioner och ombesörjer även för enkel retur av testmaterialet.

 

Anmälan

 

Önskar ni mer information om normeringen är ni välkomna att mejla till [email protected]

 

 


 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen