Nytt i PDMS-3

• Deltesten i PDMS–3 har fått nya namn för att bättre återspegla de förmågor som krävs i deltesten. De tre grovmotoriska deltesten heter nu Body Control, Body Transport och Object Control. De två finmotoriska deltesten heter nu Hand Manipulation och Eye-Hand Coordination.

• Ett kompletterande deltest, Physical Fitness, har framtagits utifrån den aktuella forskningen om övervikt, fetma och fysisk kondition hos förskolebarn.

• Examiner Record Booklets innehåller nu fullständiga instruktioner för administrering- och poängsättning, vilket underlättar administreringen av testet.

• PDMS-3 Scoring Transparency med gradskiva och linjal underlättar poängsättningen av vissa deltest och ingår i det kompletta kitet.

• Guide to Item Administration har reviderats och många illustrationer har ersatts eller uppdaterats. I guiden hänvisar man till uppgifterna (itemen) med uppgiftens nummer inom varje deltest. I beskrivningen av samtliga uppgifter anges: (a) den ålder vid vilken 75 % av barnen i normurvalet klarade uppgiften, (b) i vilken position barnet ska vara i när uppgiften administreras, (c) materialet (om det behövs) som används i uppgiften, (d) förfarandet i uppgiften, (e) kriteriet för poängsättning av uppgiften och (f) illustrationen av ett barn som utför uppgiften.

• The Motor Activities Program har reviderats för att vara mer användarvänligt. MAP är instruktions-/behandlingsprogrammet för PDMS-3. Det består av delar som är organiserade utvecklingsmässigt efter kompetensområden. Efter att ett barns motoriska förmågor har bedömts och testledaren har fyllt i alla avsnitt i Profile/Summary Form, kan man välja delar ur MAP att användas för att underlätta barnets utveckling inom specifika områden.

• Kitet med stimulusmaterial (the manipulative kit) har utökats till att omfatta de flesta av de stimulusmaterial som behövs för testning för att säkerställa standardiserad administrering av uppgifterna i PDMS-3.

• Peabody Motor Development Chart har uppdaterats. Det anger ett referensmått utifrån ålder och hur 75 % av normurvalet har presterat i PDMS-3. Vart och ett av deltesten presenteras tillsammans med många illustrationer av barn som visar de beteenden som beskrivs i texten.

• PDMS-3-normerna är insamlade i USA och baserade på ett urval om 1 452 barn som testades från våren 2016 till våren 2021.

• Nya och omfattande studier av testbias (både differential itemfunktion och jämförelsestudier av undergrupper) har genomförts i USA. Dessa tyder på att PDMS-3 har liten eller ingen bias avseende kön, ras eller etnicitet.

• Nya och omfattande kriterievalideringsstudier för prediktiv validitet har genomförts i USA för att undersöka validiteten av både deltesten och indexen i PDMS-3:s, inklusive diagnostisk exakthet och ROC/AUC analyser. Dessa studier involverar beräkning av testets sensitivitet och specificitet och ROC/AUC. Studierna indikerar att PDMS-3 har mycket god validitet som mått på motorik.

• Nya studier av testets konstruktvaliditet, inklusive studier av åldersskillnader, i olika undergrupper, samt studier för att undersöka samband med språk, socio-emotionell utveckling och adaptivt beteende, har genomförts. Faktoranalyser av testets struktur efter ålder har också utförts. Studierna indikerar att PDMS-3 har en god intern struktur, och att testet har god validitet hos såväl en mängd olika undergrupper som allmän befolkning.

• Nya PDMS-3 Online Scoring and Report System ingår i testet och erbjuder ett effektivt och enkelt sätt att ta fram PDMS-3 resultaten.


 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen