Kommer i vår

 

SKOLKONTAKT

Social färdighetsträning i grupp för elever, i högstadiet och gymnasiet, med autism eller dokumenterat behov av social träning

Av: Christina Coco, Anna Fridell, Anna Borg och Sven Bölte


 

Kurser i SKOLKONTAKT anordnas på KIND. Läs mer


Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, exempelvis autism och ADHD, är överrepresenterade bland elever med skolrelaterade problem såsom utanförskap och mobbing, skolångest, problematisk skolfrånvaro men även svårigheter att nå skolans kunskapskrav samt motivation och tillfredsställelse i skolan. Därför är det angeläget med evidensbaserade insatser för denna grupp elever som annars riskerar att inte klara av skolan och därigenom får sämre förutsättningar för god livskvalitet senare i livet.

SKOLKONTAKT är ett material för social färdighetsträning för elever med autism eller dokumenterat behov av social träning. Materialet kan användas av skolpersonal, som ämneslärare, kuratorer, elevassistenter och inom elevhälsan.

SKOLKONTAKT består av manual och arbetsbok (med bilagor) för tränaren samt arbetsböcker för deltagare och förälder/lärare. Materialet beräknas att publiceras senare i vår.

SKOLKONTAKT har utvecklats på Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND) och prövats ut i samarbete med skolor i ett flertal forskningsprojekt.

Läs en vetenskaplig studie om SKOLKONTAKT.

För mer information om materialet och när det är publicerat, anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

​​​


 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen