Webinar för dig som är leg. psykolog

Få mer information om ett urval test och metoder

Boka in ett digitalt möte med Hogrefes produktspecialist, leg. psykolog Lovisa Alehagen, som berättar om materialen och svarar på dina frågor under cirka en timme.

Vi välkomnar såväl enskilda som grupper att delta.

Webinaret ersätter inte kurs i materialen.

Anmäl ditt intresse

 


 

SON-R 2-8 och SON-R 6-40

Icke-verbala begåvningstest för barn och vuxna.

Då administrering och genomförande av testet inte kräver talat språk lämpar det sig särskilt väl för bedömningar av personer med annat modersmål, nedsatt hörsel, språksvårigheter eller verbala kommunikationssvårigheter.

Här nedan berättar Lovisa i ca 1 minut om vad du kan förvänta dig i mötet om SON-R.

 


 

KONTAKT

Forskningsbaserad social färdighetsträning i grupp för barn och ungdomar (8–19 år) med autismspektrumtillstånd.

Målet med träningen är att utveckla förmågan till kommunikation, socialt samspel, empati och anpassning i gruppsituationer. 

Här nedan berättar Lovisa i ca 1 minut om vad du kan förvänta dig i mötet om KONTAKT.


 

ABAS-3

ABAS-3 är en standardiserad och enhetlig metod för att kartlägga en individs adaptiva funktion under hela livet ur olika informanters perspektiv.

Här nedan berättar Lovisa i ca 1 minut om vad du kan förvänta dig i mötet med ABAS-3.

 


 

BRIEF-2

BRIEF-2 är en standardiserad skattningsskala för bedömning av exekutiva funktioner hos 5–18 åringar i hem- och skolmiljö. 

 


 

Griffiths III

Griffiths III är ett omfattande instrument för utvecklingsbedömning som kan användas kontinuerligt från födseln upp till sex år.

 


 

CFT 20-R

Cattell’s Fluid Intelligence Test, Scale 2 (CFT 20-R) är ett begåvningstest med icke-verbala testuppgifter som administreras med hjälp av muntligt givna eller skrivna instruktioner.

 


 

SRS-2

SRS-2 är en standardiserad skattningsskala som ger ett mått på egenskaper förknippade med autismspektrumtillstånd inom områdena social medvetenhet, social motivation, social kommunikation, socialt samspel samt bete­ende- och tankeflexibilitet.

 


 

 

Anmäl ditt intresse här så blir du kontaktad inom kort:

 
 Kryssa i om du vill veta mer om ett eller fler material 


 

Jag vill veta mer om:

 

För- och efternamn*:

Telefon*:

E-post*:

 

 


 

 

 

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen