NAB Mazes Test

Mäter exekutiva förmågor hos vuxna

NAB Mazes Test, komplett. Innehållslista**.
436-300
5 880 kr
Lägg i varukorgen
NAB Mazes Test Test Form 1 Record Forms.
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

436-302
1 305 kr
Lägg i varukorgen
NAB Mazes Test Test Form 1 Response Booklets.
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

436-303
1 135 kr
Lägg i varukorgen
NAB Mazes Test Test Form 2 Record Forms.
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

436-304
1 305 kr
Lägg i varukorgen
NAB Mazes Test Test Form 2 Response Booklets.
25 st*/bunt. Ange antal bunt.

436-305
1 135 kr
Lägg i varukorgen

 

Av: R A Stern & T White

Syfte: Bedömning av de exekutiva förmågorna: planering, framförhållning och organisering

Ålder: 18–97 år

Administrering: Individuell

Behörighet: Leg. psykolog

Tidsåtgång: 20–25 minuter

Språk: Amerikansk version

 


 

NAB Mazes Test mäter förmåga till planering, framförhållning och organisering – delar av exekutiva funktioner som vanligen påverkas vid frontallobsdysfunktion.

Testpersonen ska med hjälp av en penna hitta vägen genom allt svårare labyrinter. Testet ger ett snabbt mått på individens planerings- och organisationsförmåga. Labyrinttest är kända för att vara känsliga för frontallobsskador och påföljande nedsättningar i exekutiva funktioner. 

Testet finns i två likvärdiga parallellversioner (frågeformulär 1 och frågeformulär 2) för att minska risken för inlärningseffekter vid omtestning. 

 


 

NAB Stand-Alone Instruments

NAB är ett omfattande neuropsykologiskt testbatteri med sammanlagt 33 test. Batteriet, som publicerades år 2001, innehåller en screeningmodul samt fem domänspecifika moduler: Attention, Language, Memory, Spatial Processing och Executive Functions. Samtliga moduler kan administreras oberoende av varandra.

Från och med år 2010 kan en del av testen även köpas och användas var för sig. Var och en av de fristående testen har en given plats i neuropsykologiska utredningar.

Vi erbjuder fem fristående test ur NAB-modulerna Executive Functions, Spatial Processing och Attention:

• NAB Mazes Test (Executive Functions Module)

• NAB Design Construction Test (Spatial Processing Module)

• NAB Visual Discrimination Test (Spatial Processing Module)

• NAB Numbers & Letters Test (Attention Module)

• NAB Digits Forward/Digits Backward Test (Attention Module)


 
 

** NAB Mazes Test Amerikansk komplett består av amerikansk manual, Test form 1 record forms, 25 st.*, Test form 1 response booklets, 25 st.*, Test form 2 record forms, 25 st.* och Test form 2 response booklets, 25 st.* 

 


* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen