ComFor-2

Bedömning av vilken typ av kommunikativa hjälpmedel som kan underlätta kommunikation för barn och vuxna med autism

ComFor-2, komplett. Innehållslista**.
480-100
8 290 kr
Lägg i varukorgen
ComFor-2 , svensk manual (2016)
480-001
1 165 kr
Lägg i varukorgen
ComFor-2, poängsättningsformulär.
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

480-002
290 kr
Lägg i varukorgen

 

Engelsk version: ComFor-2 Forerunners in Communication: Roger Verpoorten, Ilse Noens & Ina van Berckelaer-Onnes

Svensk översättning och bearbetning: Lena Nylander & Marie-Louise Franke

Syfte: Bedömning av vilken typ av kommunikativa hjälpmedel som kan underlätta kommunikation för personer med autism

Ålder: Barn och vuxna med en utvecklingsnivå mellan 12 och 60 månader

Administrering: Individuell

Behörighet: Leg. psykolog, leg. läkare, leg. logoped (specialpedagog, speciallärare, talpedagog och arbetsterapeut med kurs)

Tidsåtgång: Cirka 45 minuter

Språk: Svensk version

 


 

ComFor-2 används för att undersöka vilken typ av individualiserade kommunikativa hjälpmedel som kan underlätta kommunikation för personer med autism. ComFor-2 svarar på två grundläggande frågor: vilken form av hjälpmedel som passar bäst och på vilken nivå av förståelse de valda hjälpmedlen kan ges till personen.

ComFor-2 lämpar sig för bedömning av barn och vuxna med ASD, med en utvecklingsnivå på 12–60 månader utan eller med kraftigt begränsad verbal kommunikation.

Testet består av sorteringsuppgifter där testpersonen sorterar föremål, fotografier, bilder och ord utifrån deras rent perceptuella egenskaper (presentation) eller mening (representation). Testresultatet ger en indikation om på vilken nivå som kommunikativa hjälpmedel bör erbjudas. Exempel: betyder en bild på en kopp endast ”kopp” eller kan den kopplas till aktiviteten ”att dricka”?

Testsessionen tar ungefär 45 minuter och genomförs vanligen vid ett och samma tillfälle med korta pauser. Vid behov kan man dela upp testningen i fler kortare sessioner vid olika tillfällen.

Det finns inga normer för ComFor-2 eftersom testet är utvecklat för att få en indikation om den lämpligaste kommunikativa interventionen för individen. Testet används inte heller i diagnostiskt syfte. I manualen beskrivs hur testet administreras, poängsätts och tolkas.

En grupp om totalt 623 barn och vuxna har testats med ComFor (den föregående versionen av testet). Testserierna och nivåerna i ComFor och ComFor-2 visar mycket god reliabilitet gällande intern konsistens, interbedömarreliabilitet och test-retest-reliabilitet. Forskningsresultat har publicerats i en rad internationella tidskrifter. Ett litet urval med referenser till intressanta artiklar finns här.

Kurs i ComFor-2 anordnas genom Pedagogiskt Perspektiv: [email protected]

 


 
 

** ComFor-2 komplett består av testväska (resväska med hjul) med stimulusmaterial (bilden ovan visar endast ett litet urval) och svenska ordkort, svensk manual och svenska poängsättningsformulär, 10 st.*


* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen