NAB Sifferrepetition framlänges / Sifferrepetition baklänges

Bedömning av uppmärksamhet och arbetsminne hos vuxna

NAB, sifferrepetition framlänges/sifferrepetition baklänges, komplett. Innehållslista**.
436-600
2 860 kr
Lägg i varukorgen
NAB, Digits Forward/Digits Backward, amerikansk manual
436-601
1 525 kr
Lägg i varukorgen
NAB, sifferrepetition framlänges/sifferrepetition baklänges, svensk administreringsmanual
436-602
400 kr
Lägg i varukorgen
NAB, sifferrepetition framlänges/sifferrepetition baklänges, testprotokoll Form 1
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

436-603
540 kr
Lägg i varukorgen
NAB, sifferrepetition framlänges/sifferrepetition baklänges, testprotokoll Form 2
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

436-604
540 kr
Lägg i varukorgen

 

Av: R A Stern & T White

Syfte: Bedömning av uppmärksamhet och arbetsminne

Ålder: 18–97 år

Administrering: Individuell

Behörighet: Leg. psykolog

Tidsåtgång: 10–15 minuter

Språk: Svenska (med amerikanska normer)

 


 

NAB Sifferrepetition framlänges/sifferrepetition baklänges (NAB Digits Forward/Digits Backward Test) ingår som en fristående del i uppmärksamhetsmodulen (NAB Attention Module) som ingår i det neuropsykologiska testbatteriet NAB. Testet bedömer brister i uppmärksamhet och arbetsminne och kan användas för bedömning av vuxna i ålder 18 till 97 år. 

Den första delen av testet består av sju sifferrepetitionsuppgifter framlänges och den andra delen av sju sifferrepetitionsuppgifter baklänges. Eftersom framlänges- och baklängesrepetitionen mäter olika funktioner, poängsätts de två delarna var för sig, vilket ger utökade möjligheter för tolkning av testresultatet. 

Testmaterialet i NAB Sifferrepetition framlänges/sifferrepetition baklänges består av svenska testprotokoll som finns i två likvärdiga parallellversioner (Form 1 och Form 2) för att minska risken för inlärningseffekter vid omtestning.

Testprotokollet innehåller testuppgifterna, instruktioner för testgenomförande och plats för poängsättning och kommentarer. I den svenska administreringsmanualen ges en kort beskrivning av testet samt instruktioner för administrering, poängsättning och tolkning av resultatet. De amerikanska normerna finns i den amerikanska manualen.

 


 

NAB Stand-Alone Instruments

NAB är ett omfattande neuropsykologiskt testbatteri med sammanlagt 33 test. Batteriet, som publicerades år 2001, innehåller en screeningmodul samt fem domänspecifika moduler: Attention, Language, Memory, Spatial Processing och Executive Functions. Samtliga moduler kan administreras oberoende av varandra.

Från och med år 2010 kan en del av testen även köpas och användas var för sig. Var och en av de fristående testen har en given plats i neuropsykologiska utredningar.

Vi erbjuder fem fristående test ur NAB-modulerna Executive Functions, Spatial Processing och Attention:

NAB Mazes Test (Executive Functions Module)

NAB Design Construction Test (Spatial Processing Module)

NAB Visual Discrimination Test (Spatial Processing Module)

NAB Numbers & Letters Test (Attention Module)

NAB Digits Forward/Digits Backward Test (Attention Module)


 

 
 

** NAB Sifferrepetition framlänges/sifferrepetition baklänges komplett består av amerikansk manual, svensk administreringsmanual, svenska testprotokoll Form 1, 10 st.* och svenska testprotokoll Form 2, 10 st.* 

 


* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och frakt


 

Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen