PEGASUS

Kurs för vuxna med ADHD

PEGASUS, arbetsbok för kursansvariga och tillhörande material via nedladdning**
763-001
1 140 kr
Lägg i varukorgen
PEGASUS, kursbok* för kursdeltagare
763-002
415 kr
Lägg i varukorgen

 

Kurs för vuxna med ADHD och deras närstående

Andra upplagan

Av: Tatja Hirvikoski, Else Waaler, Johan Carlsson, Gabriel Helldén & Therese Lindström

 


 

Gruppledarutbildning i PEGASUS anordnas på KIND. Läs mer


 

Den andra upplagan av PEGASUS – Kurs för vuxna med ADHD och deras närstående är en revidering och uppdatering av det kompletta psykoedukativa kursmaterialet från 2013. Inom många verksamheter har PEGASUS redan hunnit bli ett självklart första steg att erbjuda vuxna med diagnosen ADHD. 

PEGASUS har utvecklats för att bemöta behoven av informations- och erfarenhetsutbyte i funktionsnedsättningen ADHD. Den andra upplagan av PEGASUS har reviderats för att på ett bättre sätt möta de varierande behoven i olika grupper.

PEGASUS genomförs i grupp och ger ökad kunskap om ADHD, behandlingar, strategier och vad det finns för stöd att tillgå. Dessutom får deltagarna möjlighet att lära sig mer om sig själva och nå större förståelse för andras situation och på det sättet förbättra relationskvaliteten. Gruppformatet ger många tillfällen till erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation. PEGASUS är ett bra alternativ som en första psykologisk behandling efter diagnos. 

Arbetsgruppen bakom PEGASUS har en lång samlad erfarenhet av arbete med personer med diagnosen ADHD. I Arbetsboken beskrivs och refereras till ett flertal studier där PEGASUS har prövats ut med goda resultat.

PEGASUS-kursen för vuxna med ADHD och närstående består av åtta kurstillfällen med följande teman:

 1. ADHD hos vuxna – en introduktion
 2. Läkemedelsbehandling och psykologisk behandling
 3. Livsstilsfaktorer: kost, motion, sömn och stress
 4. Struktur och hjälpmedel i vardagen
 5. Att få diagnos i vuxen ålder – acceptans och förändring
 6. ADHD i relationer
 7. ADHD i arbetslivet
 8. Samhällets stöd

PEGASUS kursmaterial utgörs av:

• Arbetsbok för kursansvariga
Bokens innehåll i korthet:

 • En kort beskrivning av ADHD hos vuxna samt olika behandlings- och stödinsatser.
 • Kursens upplägg, bakomliggande principer och målsättningar samt kliniska erfarenheter av PEGASUS.
 • Praktiskt genomförande.
 • Kursens åtta föreläsningar med kurstillfällets fokus, innehåll och särskilt centrala budskap.

Föreläsningsmaterialet presenteras i arbetsboken i form av åhörarkopior. Kurstillfällets centrala budskap sammanfattas på en inspirationssida.

Till PEGASUS Arbetsbok för kursansvariga hör en mapp med de färdiga föreläsningarna, arbetsmaterial samt kursutvärderingsblanketter och ett PEGASUS-diplom som delas ut efter kursen. Mappen laddas ner med unik kod på Hogrefe eLibrary: https://elibrary.hogrefe.com/mycode.

• Kursbok för kursdeltagare
En gemensam kursbok för deltagare med ADHD och deras närstående. Efter bokens inledning, som riktar sig till kursdeltagare, presenteras kursmaterialet. Varje kurstillfälle inleds med en sammanfattning av det mest centrala i föreläsningsinnehållet. Därefter följer åhörarkopior med plats för anteckningar. Varje kurstillfälle avslutas med en inspirationssida för att hjälpa deltagarna att anpassa det generella kurs- och föreläsningsinnehållet till de egna behoven.

 

Vetenskapliga artiklar/studier:

Viktig information till dig som använder det gamla PEGASUS-materialet
Upplägget i den andra upplagan av PEGASUS-materialet är detsamma som i den tidigare versionen. Även stora delar av föreläsningarna har behållit sitt innehåll. Dock har vissa föreläsningar genomgått mer genomgripande revideringar (såsom föreläsning nr 6). Därför är det inte lämpligt att kombinera gammalt och nytt kursmaterial inom en och samma kurs. 


 
* Förbrukningsmaterial

**  Materialet tillhörande arbetsboken laddas ner med unik kod på Hogrefe eLibrary: https://elibrary.hogrefe.com/mycode.

Alla priser är exklusive moms och frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen