PAI

Personlighetstest för omfattande klinisk bedömning av psykiska sjukdomar och personlighetsstörningar hos vuxna

PAI, komplett inkl. scoringprogram. Innehållslista**.
132-100
19 665 kr
Lägg i varukorgen
PAI, amerikansk manual (2007)
132-101
2 380 kr
Lägg i varukorgen
PAI, frågehäfte
132-102
175 kr
Lägg i varukorgen
PAI, svarshäfte. 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
132-103
305 kr
Lägg i varukorgen
PAI, kritiska Items. 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
132-104
180 kr
Lägg i varukorgen

 

Personality Assessment Inventory

Av: Leslie C. Morey

Ålder: 18–70 år

Administrering: Grupp eller Individuell

Behörighet: Leg. Psykolog

Tidsåtgång: 50–60 Minuter

Språk: Svensk version med amerikansk manual och amerikanska normer

 


 

PAI är ett personlighetstest för omfattande klinisk bedömning av psykiska sjukdomar och personlighetsstörningar hos vuxna. Testet är utvecklat utifrån en konceptuell utgångspunkt, vilket innebär att de kliniska fenomen som man vill mäta delas upp i komponenter som är kännetecknande för olika tillstånd. Till exempel delas depression upp i såväl kognitiva, affektiva som fysiologiska komponenter såsom de uppträder och beskrivs i diagnossystem, litteratur osv.

Tillsammans med MMPI-2 är PAI ett av de mest använda testen för klinisk bedömning i USA. PAI ger en gedigen grund för strukturerad klinisk bedömning av personlighet och genomgripande psykiska problem.

PAI består av ett frågeformulär med totalt 344 frågor som ger resultat på 22 totalskalor: elva kliniska skalor, fem behandlingsskalor, fyra validitetsskalor och två interpersonella skalor.  De elva kliniska skalorna kan delas in i ytterligare 31 delskalor för differentialanalys av specifika tillstånd.

De elva kliniska skalorna är: somatiska besvär, ångest, ångestrelaterade störningar, depression, mani, paranoia, schizofreni, borderline-egenskaper, antisociala egenskaper, alkoholproblem och drogproblem. De fem behandlingsskalorna är aggression, självmordstankar, stress, brist på stöd och behandlingsmotstånd. De fyra validitetsskalorna är inkonsekventa svar, ovanliga svar, negativt intryck och positivt intryck. De två interpersonella skalorna är dominans och värme.

Utöver de ovan nämnda skalorna finns dessutom åtta validitetsindikatorer och tre supplementsindex. Dessa har utvecklats löpande sedan testets publicering 1991 och beskrivs i den reviderade amerikanska manualen.

Tack vare den konceptuella utgångspunkten i PAI är skalorna och de fenomen som mäts mycket intuitiva och kliniskt relevanta, vilket gör testet relativt enkelt att använda även för psykologer med begränsad erfarenhet i testanvändning. Detta gör också att testet kan användas för snabba psykologiska bedömningar utan att göra avkall på vare sig omfattning eller djup. 

Testets styrka är också att det har lika hög kvalitet som andra, motsvarande test, men att det både är kortare och lättare att administrera och poängsätta. Frågorna är korta och precisa, vilket gör det enklare för respondenter med bristande läsförståelse eller annat modersmål än svenska att besvara testet.

Exempelrapport:

>> PAI Clinical Interpretive Report

Systemkrav: Windows® 8/10, NTFS filsystem, internetuppkoppling för installation av programvaran. Internetuppkoppling eller telefon för aktivering av programvara. Minst 16-bit, 800 x 600 (SVGA) skärm.

Enanvändarlicens. Ej serverversion.

Teknisk support 
Den tekniska supporten är engelskspråkig hos PAR i Florida, USA. Tidsskillnaden är ca 6 timmar efter Sverige varför telefonsamtal rekommenderas till vardagseftermiddagar.

Telefon: 020-792648
Mejl: [email protected]
Webbformulär: https://www.parinc.com/contactus

 

Observera att manuell poängberäkning ej är möjlig PAI.

 


 

 
 

** PAI komplett består av amerikansk manual, amerikanskt scoringprogram, frågeformulär, kritiska item 10 st.* och svarsark 10 st.*

Scoringprogrammet laddas ner via en länk som du får samtidigt som du kommer att få ett unikt serienummer för att installera och aktivera programmet. Du får även en länk till en snabbstartsguide (pdf).

 


* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen