PDMS-3

Bedömning av fin- och grovmotorisk förmåga hos barn 0–71 månader

PDMS-3, Komplett
444-300
11 700 kr
Lägg i varukorgen
PDMS-3, Examiner Record Booklets, 25 st/bunt*. Ange antal bunt.
444-303
2 255 kr
Lägg i varukorgen
PDMS-3, Supplemental Subtest Booklet – Psysucal Fitness, 25 st/bunt*. Ange antal bunt.
444-302
675 kr
Lägg i varukorgen
PDMS-3, Parent Charts, 25 st/bunt*. Ange antal bunt.
444-304
525 kr
Lägg i varukorgen

 

Av: Rhonda Folio & Rebecca R. Fewell

Syfte: Bedömning av fin- och grovmotorisk förmåga

Ålder: 0 till 71 månader

Administrering: Individuell

Behörighet: Leg psykolog, leg logoped, leg arbetsterapeut, leg sjukgymnast

Testtid: 60–90 minuter

Administration: Individuell

Språk: Engelska (amerikansk originalversion)

Poängsättning: Endast online (PDMS-3 Online Scoring and Report System av Pro-Ed)

 


 

Peabody Developmental Motor Scales – Third Edition (PDMS-3) är ett normerat, standardiserat instrument avsett för bedömning av fin- och grovmotoriska förmåga. Skalan är utvecklad för barn i åldrarna 0 till 71 månader med misstänkt motorisk försening, och innehåller såväl en bedömningsdel som en behandlings- och träningsdel.

Normerna är insamlade i USA och baserade på ett urval om 1 452 barn som testades från våren 2016 till våren 2021.

PDMS-3 har fem deltest och ett kompletterande deltest.

De fem deltesten är:

• Body Control. Deltestet mäter förmågan att röra armar, ben och bål, posturala reaktioner, och att stå, böja, sträcka ut, böja sig, balansera och hoppa uppåt. Det ger en uppskattning av barnets förmåga att behålla kontroll över sin kropp inom dess tyngdpunkt och behålla jämvikt.

• Body Transport. Deltestet mäter barnets förmåga att göra rörelser som tillåter barnet att förflytta sig från en plats till en annan, som att rulla, krypa, gå, springa, hoppa framåt och åt sidan.

• Object Control. Deltestet mäter förmågan att koordinera motoriska rörelser som kräver samspel av perception och rörelse, som att kasta, fånga, studsa och sparka en boll.

• Hand Manipulation. Deltestet mäter förmågan att röra händer och fingrar (och armar efter behov) för att utföra uppgifter samt fingerfärdighet. Detta inkluderar hantering av föremål såsom klossar, muggar och föremål som man ritar med.

• Eye-Hand Coordination. Deltestet mäter förmågan att tolka visuella stimuli i samordning med hand-fingerrörelser. Det ger en uppskattning av barnets förmåga att integrera och använda sin visuo-perceptuella förmåga för att utföra komplexa öga-hand-koordinationsuppgifter.

Det kompletterande deltestet är:

• Physical Fitness. Det kompletterande deltestet mäter förmågan att utföra aktiviteter såsom armhävningar, situps, hoppa, kasta på avstånd, sitta och nå/flexibilitet och löphastighet.

 

Index

Resultaten utvärderas utifrån tre breda index: ett finmotoriskt index, ett grovmotoriskt index samt ett totalindex, vilket utgör en kombination av resultaten på de fin- och grovmotoriska deltesten.

• Gross Motor Index. Detta index är en kombination av resultaten från deltesten Body Control, Body Transport och Object Control (barn som är 16 månader och äldre). Indexpoängen ger ett mått på barnets förmåga att använda de stora muskelsystemen för att reagera på förändringar i omgivningen, att behålla en stabil hållning när det inte rör sig, förflytta sig mellan olika platser samt fånga, kasta och sparka bollar.

• Fine Motor Index. Detta index är en kombination av resultaten från deltesten Hand Manipulation och Eye-Hand Coordination. Indexpoängen ger ett mått på barnets förmåga att använda sina fingrar, händer och till viss del armar för att greppa föremål, stapla klossar, rita figurer och hantera föremål.

• Total Motor Index. Detta index är en kombination av resultaten på samtliga centrala grov- och finmotoriska deltest, och därför det bästa måttet på barnets övergripande motoriska förmåga.

 

Normativa poäng

Tillgång till nya PDMS-3 Online Scoring and Report System ingår vid köp av PDMS-3 komplett och vid köp av Examiner Record Booklets och Supplemental Subtest Booklets. PDMS-3 Online Scoring and Report System är ett snabbt och effektivt verktyg för att (a) ta fram material (svarta linjer, linjerade papper) som behövs för testadministrering; (b) mata in testsessionsdata, (c) omvandla råpoäng till skalpoäng, (d) generera indexpoäng, percentilrankningar och konfidensintervall, (e) jämföra PDMS-3-resultat för att identifiera signifikanta intraindividuella skillnader, (f) generera en poängsammanfattning och rapporter samt (g) allmänna behandlingsmål baserat på barnets prestation.

PDMS-3 Online Scoring and Report System genererar rapporter med fyra typer av normativa poäng:

  • åldersekvivalenter
  • percentiler
  • skalpoäng för deltest
  • indexpoäng.

Skalpoängen på deltest baseras på en fördelning som har ett medelvärde på 10 och en standardavvikelse på 3. Indexpoängen baseras på en fördelning med ett medelvärde på 100 och en standardavvikelse på 15.

 


 

Nytt i PDMS-3

 


  

PDMS-3 komplett innehåller: Examiner's Manual, Guide to Item Administration, Motor Activities Program, Object Kit, Stimulus Cards, 6 in. x 6 in. Paper Pads, 25 Examiner Record Booklets, 25 Supplemental Subtest Booklets, Scoring Transparency, Peabody Motor Development Chart, 25 Peabody Motor Development Parent Charts.

PDMS-3 komplett innehåller också tillgång till PDMS-3 Online Scoring and Report System.


 

* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och frakt
 


 

Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen