PEDI

Pediatric Evaluation of Disability Inventory, för barn 0:6–7:6 år

PEDI, svenskt manualsupplement (1999)
130-001
780 kr
Lägg i varukorgen
PEDI, poängsättningsprotokoll
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

130-002
400 kr
Lägg i varukorgen

 

Svensk översättning och bearbetning: Eva Nordmark & Kristina Orban

Syfte: Att kartlägga behov, planera, prioritera och utvärdera insatser inom barnhabilitering

Ålder: 0:6–7:6 år

Administrering: Individuell

Behörighet: Tillgänglig för alla yrkeskategorier

Tidsåtgång: 45–60 minuter

Språk: Svensk version och amerikansk manual

 


 

PEDI är ett standardiserat kartläggningsinstrument, konstruerat för att mäta funktionsförmåga hos barn med varierande typ av medfödda eller förvärvade sjukdomar, som leder till försenad eller förändrad funktionell förmåga. PEDI är avsett att användas med yngre barn, men kan även tillämpas för äldre barn, vars funktionella förmåga inte överstiger vad ett barn på 7:6 år utan funktionsnedsättningar förväntas klara av.

PEDI används tillsammans med föräldrar eller för att göra en professionell bedömning utförd av en eller flera vårdgivare som känner barnet väl.

PEDI omfattar en strukturerad intervju som innefattar tre delar:
• Del I Funktionella färdigheter 
• Del II Hjälpbehov
• Del III Kategorier för anpassningar 
Varje del omfattar tre domäner: personlig vård, rörelseförmåga och social förmåga, vilka består av olika funktionsområden. Dessa funktionsområden innehåller svårighetsgraderade färdigheter, alternativt komplexa funktionella aktiviteter, som den intervjuade tar ställning till om barnet kan utföra eller inte.

Kartläggningen, baserad på intervjun, kan leda till målinriktad planering och prioritering av stöd och insatser, som kan effektivisera samarbetet inom det multidisciplinära teamet. Med hög kostnadseffektivitet och som kvalitetssäkring kan PEDI utgöra ett underlag vid resursfördelning.

Den svenska utprövningen av PEDI stödjer tillämpningen av de amerikanska normerna. Dessa finns i den amerikanska manualen, vilken måste användas för tolkning av PEDI intervjuer. Manualsupplementet innehåller en detaljerad beskrivning av PEDI, information om den svenska utprövningen, administrerings- och tolkningsanvisningar samt en fallanalys som förtydligar tillämpningen av metoden.


 
PEDI komplett och PEDI amerikansk manual har utgått.

* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen