MMPI-2-RF™

Personlighetsinventorium för vuxna. Ett mindre omfattande instrument än MMPI-2

MMPI-2-RF. Komplett
105-200
5 035 kr
Lägg i varukorgen
MMPI-2-RF. Svensk manual (2018)
105-201
1 420 kr
Lägg i varukorgen
MMPI-2-RF. Frågehäfte. Pris/st.
105-202
235 kr
Lägg i varukorgen
MMPI-2-RF. Svarsblankett. 10 st*/bunt. Ange antal bunt.
105-203
335 kr
Lägg i varukorgen
MMPI-2-RF. 1 till 9 administreringar/scoringar inkl. rapport. Pris/st
105-252
330 kr
Lägg i varukorgen
MMPI-2-RF. 10 till 49 administreringar/scoringar inkl. rapport. Pris/st
105-253
305 kr
Lägg i varukorgen
MMPI-2-RF. 50 st och fler administreringar/scoringar inkl. rapport. Pris/st
105-254
250 kr
Lägg i varukorgen

 

Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2-Restructured Form™

Av: Yossef S. Ben-Porath, PhD & Auke Tellegen, PhD

Syfte: Personlighetsinventorium

Ålder: 18–84 år

Administrering: Individuellt eller grupp (administrering digitalt eller på papper med digital scoring)

Behörighet: Leg. psykolog

Tidsåtgång: 35–50 minuter

Språk: Svensk version

 


 

MMPI-2-RF™, är en 338-itemversion av personlighetsinventoriet MMPI-2™ (2001) med de omstrukturerade kliniska (RC) skalorna som kärna.

MMPI-2-RF är ett bredspektruminstrument som mäter olika aspekter av psykologisk dysfunktion och personlighet. Testet är avsett för användning i en rad olika sammanhang, exempelvis inom psykiatri och rättspsykiatri. MMPI-2-RF har utformats för att ge en omfattande och effektiv bedömning av de kliniskt relevanta variablerna med hjälp av de ingående skalorna och itemsammansättningen i instrumentet. Testet kan ge psykologen stöd i en rad olika sammanhang vid bedömningar av psykologisk dysfunktion, identifiering av specifika problemområden och behandlingsplanering.

De 338 itemen i MMPI-2-RF utgör ett urval av de 567 itemen i MMPI-2 och ingår i totalt 51 skalor varav 9 är validitetsskalor och 42 substantiella skalor. Sju av de nio validitetsskalorna är reviderade skalor från MMPI-2 och två är nya skalor. Utöver de 9 validitetsskalorna finns även validitetsindikatorn Antal utelämnade svar (MISS). De 42 substantiella skalorna består av de 9 kliniska (RC) skalorna och 33 nya skalor varav 3 högre ordningens skalor (H-O) som mäter breda områden av dysfunktion (internalisering, tankestörning och externalisering). De övriga skalorna är 23 specialproblemskalor, 2 intresseskalor och 5 reviderade PSY-5 skalor. Sju MMPI-2-RF-skalor har kritiskt innehåll och förhöjda poäng på någon eller några av dessa skalor bör följas upp omgående. 

Med sina nya skalor och ett mindre antal item är MMPI-2-RF ett värdefullt alternativ till, men ersätter inte MMPI-2. Den svenska versionen av MMPI-2-RF bygger på MMPI-2 och normerna är beräknade på det svenska normurvalet (N=500) för MMPI-2 från 2003. Normerna i MMPI-2-RF presenteras endast för totalgrupp som linjära T-poäng för de 9 validitetsskalorna och de 2 intresseskalorna, och som uniforma T-poäng för de övriga substantiella skalorna. 

I den svenska manualen till MMPI-2-RF beskrivs testets uppbyggnad och utveckling, presenteras svenska och norska normer samt ges detaljerade anvisningar för tolkning av testresultatet.Papper & penna eller digitalt material

MMPI-2-RF finns både som papper & penna-version och digital version i Hogrefe Testsystem, HTS.
Observera att manuell scoring inte är möjlig i MMPI-2-RF. Vid administrering på papper måste testet scoras digitalt. Både scoring och administrering av MMPI-2-RF görs i vår webbaserade testplattform, Hogrefe testsystem HTS. Testpersonens resultat presenteras både numeriskt och grafiskt direkt på datorskärmen men kan också exporteras i olika format (pdf, xml, csv, xlsl). 

Läs mer om HTS

 


>> En förteckning av MMPI-2-RF skalorna finns här

 


Mer information om MMPI-2-RF

Om tillämpningsområden
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=bO_KCU7v0dU

Om validitetsskalorna
https://www.youtube.com/watch?v=jKAflqtf11Y

Om skillnaderna mellan MMPI-2 och MMPI-2-RF
https://www.youtube.com/watch?v=pp31pVnoCBk

Om styrkorna i MMPI-2-RF
https://www.youtube.com/watch?v=lWYHdLcvw9s

Martin Sellbom, Ph D, om personlighetsbedömning med MMPI-2-RF
https://www.youtube.com/watch?v=616e3OI3Z8E

Ytterligare information om hur man tolkar MMPI-2-RF
https://www.upress.umn.edu/test-division/MMPI-2-RF/mmpi-2-rf-publications

 


 För närvarande har vi tekniska problem med HTS-testning på surfplattor. Vi rekommenderar därför att digital testning endast genomförs på dator.


 

MMPI-2-RF komplett™ består av svensk manual, 1 st frågehäfte, 10 st* svarsblankett samt 10 st digitala scoringar/administreringar i HTS 5. (Licensavgift tillkommer för kunder som ännu inte har ett HTS 5 konto. Det behöver tecknas vid det första inköpet av testet.)

* Förbrukningsmaterial


 

Köp av digitalt material kräver Hogrefe Testsystem, HTS, användarkonto. Det räcker alltså inte endast med e-handelslogin. Vi kontrollerar detta manuellt vid påfyllnad av digitala test.
Läs mer om HTS

 

 


Alla priser är exklusive moms och eventuell frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen