PSI

Parenting Stress Index, för föräldrar till barn 0–12 år

PSI, frågehäfte & svarsformulär.
10 st*/bunt. Ange antal bunt.

449-200
535 kr
Lägg i varukorgen

 

Av: Richard A. Abidin

Syfte: Identifiering av problemområden i familjer

Ålder: Föräldrar till barn i åldern 0–12 år

Administrering: Individuell

Behörighet: Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, leg. läkare, socionom

Tidsåtgång: 20–30 minuter

Språk: Svensk version med amerikansk manual

 


 

Parenting Stress Index – PSI är utvecklat för att tidigt kunna identifiera stressfyllda områden i familjer. PSI är avsett att användas inom verksamheter där man arbetar med utsatta barn och deras familjer. PSI kan också användas i förebyggande syfte för att kartlägga eventuella riskområden i familjer som för övrigt verkar välfungerande.

Testet består av ett frågeformulär med 120 påståenden och besvaras av föräldern. Påståendena handlar om hur barnet beter sig, hur föräldrarna reagerar och hur familjen fungerar som helhet med syfte att kunna identifiera potentiella problemområden.

Barndomänen är uppdelat i sex delskalor: distraktion/hyperaktivitet, anpassningsförmåga, belöningar, kravupplevelse, sinnesstämning/humör och accepterande.

Påståendena i barndomänen handlar om hur föräldern uppfattar barnet och dess beteende. I samband med detta ska man vara uppmärksam på att föräldrarnas uppfattning av barnet inte nödvändigtvis helt överensstämmer med verkligheten. Ytterligare undersökning av barnet samt kartläggning av föräldrarnas egna förväntningar på sin föräldraroll rekommenderas för en mer komplett bild av familjens situation.

Föräldradomänen består av sju delskalor: kompetens, isolering, anknytning, hälsa, begränsning av föräldrarollen, depression och make/maka.

I föräldradomänen handlar påståendena om föräldern själv och förhållandet till barnet. Det kan till exempel vara att föräldern inte upplever sig få någon positiv reaktion från barnet, att barnet har begränsat föräldern som individ eller att föräldern känner sig otillräcklig i sin föräldraroll. 

PSI lämpar sig utmärkt att användas som utgångspunkt för behandlingsplanering.

PSI-manualen (amerikansk) har utgått i tryckt format men kan beställas som elektronisk nedladdningsbar manual från PAR, Inc. i USA. Länk till PAR

De svenska frågehäften och svarsformulären beställs härifrån.


 
* Förbrukningsmaterial

Alla priser är exklusive moms och frakt


Andra tittade även på
Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen